walden-pondاختلاف بین تاریخ های "استفاده تا","فروش تا" و "بهترین تا"
سردرگمی در برچسب های تاریخی باعث می شود که سالانه میلیاردها پوند از موادغذایی تلف شوند.باب براکت، دارنده پی اچ دی CFS و مدیر سازمان ایمنی و تندرستی غذای سازمان فناوری ایلی نویز و عضو IFT اختلاف بین "استفاده تا"،"فروش تا" و "بهترین تا" را چنین توضیح می دهد:

هفت قانون ساده برای ذخیره خشک بهداشتی و موثر کالاها
از لحاظ شخصیت حرفه ای و در قالب یک سامان دهنده ، من هرگز توجه ویژه ای به ذخیره سازی خشک کالاها نداشته ام.به مجرد اینکه مواد غذایی را بخوبی برچسب زنی می کردم از نشت های بالاسری و دیگر مواد آلاینده بخوبی محافظت می کردم.ساختمان در شرایط تمیز و جارو شده نگهداری شده و با عاری بودن از حشرات و جوندگان شرایط لازم و ضروری و مقرر شده را تامین می نمود.بله!من هم برای وجود برخی مشکلات به دادگاه فرا خوانده می شدم و مجبور به بیرون کشیدن کالاهای قوطی شده آسیب دیده، ادای توضیحات برای حذف اسکوپ های مانده در محتویات خشک همراه با دلمه های حاصل از دستکاری و رطوبت محصول و الزام و توصیه به از بین بردن محصولات آلوده به حشرات و جوندگان می گشتم.از سوی دیگر من به سختی به شرایط زیست محیطی و مکانی مطلوب برای یک ذخیره ایده آل فکر می کردم.