walden-pondسوسیس; شالوده کارناوال های زیبا و روزهای انتخابات
سوسیس در کارناوال های زیبای مدارس، جمع آوری اعانه برای کلیسا و روزهای انتخابات نقش و اهمیتی ویژه دارد.شما می توانید سوسیس را ترجیحا و با پرداخت 50 سنت پول اضافی ، در تکه ای نان سفید قرار داده و با یک لیتر سس گوجه فرنگی و پیاز تحویل بگیرید.

من در یک برنامه آموزش آشپزی شرکت داشتم و در حال یاد گرفتن اینکه چطور مربا درست کنم بودم.آموزش دهنده از ظرف تماما مسی استفاده می کرد که بیشتر در ظروف نگهداری مربا و آب نبات به کار گرفته می شود.یکی از حاضرین پرسید که چرا ظرف پوشش قلع ندارد که این روزها به دلیل اینکه مس برای سلامتی افراد خوب نیست زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.یاددهنده مطمئن نبود اما از قابلیت انتقال خوب و آسان حرارتی مس آگاه بود.پس من شروع به جستجو کردم تا شاید چیزی پیدا کنم که در درست کردن مربا مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال سالمتر از مس شناخته شود.