walden-pondآزمایش ارتوتولیدین و آزمایش ارتوتولیدین-آرسنیت
کلر آزاد با آمونیاک و نیتروژن مواد آلی ترکیب شده و کلرآمین ها را می سازد.
کلرآمین ها در ضد عفونی کردن، به عنوان باقیمانده، موثر نیستند.

آبیاری ثقلی باغ با شلنگ یا لوله آب
آبیاری ثقلی باغ با شلنگ یا لوله آب راه حل ساده، جهت رفع مشکل آبیاری، است. با این حال ملاحظاتی وجود دارند که می باید در نشاکاری مورد توجه قرار گیرند.
درجه حرارت- شما باید از آبیاری با آب سرد یخ اجتناب کنید. این می تواند به ریشه گیاه شوک وارد کرده و به ریشه آسیب برساند. اگاه باشید که در صورت استفاده از لوله های باغی، آب داغ هم می تواند به همان اندازه آسیب را باشد. لوله ای که در آفتاب داغ جولای قرار گرفته است، در شروع استفاده بسیار داغ خواهد بود. درجه حرارت آن حتی به 120 درجه فارنهایت هم می رسد. گیاهان خود را با چنین آبی خیس نکنید. قبل از آبیاری، آب را به جریان انداخته و اجازه دهید سرد شود. پر کردن محفظه آبیاری در روز قبل( تا آب به درجه حرارت محیط برسد) یک راه حل کوچک مقیاس است. به این دلیل، مزایای SIP را باید مهم در نظر گرفت. پمپاژ آب به داخل مخزن، قبل از اینکه آب با ریشه های گیاه تماس یابد، اجازه می دهد که درجه حرارت خنثی گردد.