نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

دنبال کنندگان پیشنهاد کرده اند:

در تولید کننده کمپوست خانگی بوکاشی از شیر پیچی استفاده کنید، چون راحت تر است و استفاده کننده در حالی که شیر باز است می تواند به کارهای دیگرش هم برسد.