walden-pondسه بیماری حاصل از فاضلاب(کد 0045)
میکروب های ایجاد کننده بیماری در صورتی می توانند از فاضلاب پخش شوند که به درستی دفع نشده باشد یا افراد بهداشت توالت مناسب (پاکیزگی) را تمرین نکنند. اگر یک سیستم دفع فاضلاب به درستی نگهداری نشود، قادر نخواهد بود با خیال راحت از شر فاضلاب خلاص شود. برای اینکه یک سیستم فاضلاب به درستی نگهداری شود، تمام قطعات معیوب (مسدود شده، آسیب دیده، شکسته یا فرسوده) باید در اسرع وقت پس از توقف درست کار، اصلاح شوند.

فیلترهای میکرونی کاتریجی(0044)
همانطور که از نامشان هم بر می آید، فیلترهای کاتریجی میکرونی فیلترهایی هستند که برای فیلتراسیون آب با درجه میکرونی طراحی شده اند. این امر، با طراحی ویژه عناصر کاتریج که در داخل ظرف فیلتر جای گیری می شوند صورت می پذیرد.