walden-pondعملکردها
آب خام حاصل از چاه ها، کنده کاری ها، دریاچه ها یا رودخانه ها به داخل مخزن غیر تحت فشار با اندازه مناسب تغذیه می شود.کلریناتور قرصی خشک دارای مزایای خوب که در بالای مخزن قرار گرفته است، بطور خودبخود قرص های کلر خشک را با یک نرخ از پیش برنامه ریزی شده داخل مخزن اختلاط می کند؛ جایی که داخل مخزن قرار گرفته است.کلر باکتری های کلیفرم و اشرشیا کلی را خواهد کشت.کلر آهن و منگنز را اکسید کرده و گاز سولفید هیدروژن( با بوی تخم مرغ گندیده) را حذف می کند.آب سپس مجددا تحت فشار قرار گرفته و داخل فیلتر چندگانه با اندازه مناسب که برای حذف تمام آهن اکسید شده، منگنز اکسید شده، بو و باقیمانده کلر طراحی شده است تغذیه می گردد.مخزن طراحی شده تا حتی الامکان بیشتر آهن و منگنز اکسید شده را قبل از ورود به فیلتر ته نشین کرده و بگیرد.شستشوی دوره ای مخزن عمر فیلتر را ازدیاد بخشیده و آب با کیفیت عالی فراهم می کند.سیستم در خط از همان فناوری که عمده شهرهای امریکای شمالی مورد استفاده قرار می دهند استفاده می نماید.

برطرف کردن کرم های کوچک استخر
احتمالا آب استخر آخرین جایی است که شما انتظار دارید هر جور کرمی را در آن ببینید، اما این منظره کاملا عمومیت دارد.کرم های قرمز کوچک یا کرم های خونی لاروهای پشه ریزه می باشند که بسیار شبیه پشه ها هستند.نام کرم خونی از رنگ قرمز خونی این لاروها می آید.