walden-pondآب بد؟آب کثیف یا گلی؟چاهتان را با استفاده از تمیز کننده هیدرو،فوق فشار بالا، تمیز کنید!
آیا آبی که از چاهتان بالا می آید آب بد،کثیف یا گلی است؟آیا در هنگام رختشویی با چنین آبی مشکل دارید؟اگر چنین نشانه هایی را مشاهده می نمایید شاید نیاز داشته باشید که آب چاه را با سیستم هیدرو تمیز کرده و تصفیه نمایید.

چطور آب چاه باریک را برای نوشیدن خالص سازیم؟
در صورتی که شما برای نیازهای خانگی از جمله مصارف آشامیدن کلا وابسته به آب چاه یا آب چاه باریک هستید، واجب است که از آب چاه یا آّب چاه باریک نمونه گرفته و آن را برای انجام آزمایش به آزمایشگاه تحویل بدهید.در اغلب موارد در آب چاه نشانه های آلودگی که نشاندهنده بد بودن آب باشد وجود ندارد.مشکلات تندرستی متعددی در آب چاه هستند که می توانند شرایط آشامیدن را بد کنند.اگر شرایط تندرستی به دلیل حضور فلزات سنگین از قبیل آرسنیک بد است، اوضاع خطرناک خواهد بود.در اینجا ما به شما می گوییم که یک آب چاه سالم باید دارای چه ویژگی هایی باشد.برای زلالسازی بیشتر اب شما می توانید با ما تماس بگیرید.ما با فهم شیمی آب شما بهتان می گوییم که چه سیستمی مناسب استفاده شما می باشد.