walden-pondچطور از کیت استخر برای چک کردن کیفیت آب استفاده کنیم؟
کیت های استخر وسایل خوبی هستند که امکان تعیین کیفیت آب را فراهم می کنند. ما در این متن می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه تعیین کیفیت اب به سادگی و با کمک گرفتن از کیت های ساده امکان پذیر می گردد.

آب سفید می تواند توسط هوای گیر کرده اضافی در لوله های آب یا منبع اصلی ایجاد شود. این امر منجر به ایجاد فشار و تشکیل حباب های هوا در آب شما در هنگام باز شدن شیر می گردد. هوای حل شده در آب گیر می کند، اما وقتی شما شیر را باز می کنید، فشار رها شده و حباب های هوا تشکیل می گردد، که آب شما را دارای ظاهر سفید می نماید. این موضوع هوادهی نام دارد و باعث نمی شود که آب آشامیدنی شما غیر سالم گردد. آب با ظاهر سفید پس از مدتی کوتاه دارای رنگ طبیعی می شود. آب سفید نشانه ای از آب دارای میزان کلر بالا نیز هست، که اغلب در طی کارهای تعمیری برای ضد عفونی آب مورد استفاده قرار می گیرد.