walden-pondبه علت اینکه آب یک منبع طبیعی است , مزه,رنگ و بوی آن بعضی وقت ها از روز به رو.ز,شهر به شهر و شیر به شیر تا حدی متفاوت است.

ادامه مطلب: سوالاتی که مکررا در باره آب آشامیدنی پرسیده می شود؟!

آب برای زندگی انسان حیاتی است.بدن شما برای آبدار کردن و تسهیل عملکردهای مختلف بدن از قبیل هضم,متابوبیسم و دفع زایدات نیاز به آب دارد.هرچند یکی از بزرگترین مشکلات انسان ساز کیفیت نامطلوب آب در بسیاری از کشورهای دنیا است.

ادامه مطلب: بیماری های ایجاد شده توسط آلودگی آب!