walden-pondگام های حذف جلبک در استخرهای شنا
1-دیواره ها و کف استخر را برس بزنید تا جلبک ها در حد امکان حذف شوند.این امر به میزان زیادی زمان مورد نیاز برای از بین بردن و شفاف کردن توده جلبکی را کاهش می دهد.
2-اطمینان حاصل نمایید که پی اچ بین 7.2 تا 7.6 است.این، اطمینان می دهد که کلر اضافه شده موثرتر کار می کند.به ویژه پی اچ بالا کارآمدی کلر در انجام وظایفش را کم می کند.در حالی که سیستم فیلتراسیون کار می کند شوک کلر استخر جهت از بین بردن جلبک ها را با نرخ 1.6 کیلوگرم به ازای هر 100 هزار لیتر آب استخر انجام دهید.کار سیستم فیلتراسیون استخر باید در طی 24 ساعت روز ادامه داشته باشد.

شوک های استخر
معنی شوک استخر چیست و چرا لازم است؟
استخر شنای شما نیاز دارد که دست کم یک بار در هفته و یا بیشتر تحت تاثیر شوک قرار گیرد.اگر استخر شما بار جمعیتی زیاد دارد، پس از یک بارش سنگین و یا در طی دوره های طولانی گرما و آب و هوای آفتابی میزان نیاز به شوک از این مقدار هم بیشتر خواهد بود.قرص ها یا دانه های کلر که شما بطور مستمر در آب استخر حل می کنید در سطح ملکولی با باکتری ها و دیگر مواد آلی ترکیب شده و آلاینده های مضر را خنثی می نماید.در فرآیند از بین بردن این آلاینده های مضر کلر غیر فعال می شود و کلر و باکتری هایی که با هم ترکیب شده اند با هم "کلر ترکیبی" نامیده می شوند."کلر ترکیبی" باید از آب استخر حذف شود تا آب استخر ایمن و سالم بماند.کلر ترکیبی به وسیله شوک استخر شنا حذف می شود.سوپر کلریناسیون یا شوک دادن به معنای افزایش قابل ملاحظه سطح کلر استخر شنا در یک مدت کوتاه است تا در یک سطح به اندازه کافی بالا،"کلر ترکیبی" از بین برود.