walden-pondتیم ضد عفونی شما:کلر و پی اچ
تیم ضد عفونی شما کلر و پی اچ هستند.این ها اولین دفاع در برابر میکروب هایی هستند که می توانند شناگران را بیمار نمایند.به عنوان صاحب استخر یا وان داغ/اسپا(گرمخانه) این وظیفه شما است که بطور مرتب غلظت کلر و پی اچ استخر یا وان داغ/اسپا آب را کنترل کنید تا به خود،اعضای خانواده و دوستان کمک نمایید تا از بیماری هایی که از طریق مصارف تفریحی آب منتقل می شوند حفاظت به عمل آید.

یکی از گسترده ترین روش های ازمایش کلر کل و آزاد استفاده از چیزی است که دی پی دی نام دارد(N و N دی اتیل-1 و 4 فنیلن دی آمین سولفات) اضافه کردن دی پی دی به نمونه های آب شامل اکسید کننده هایی از قبیل کلر آزاد، برم، ید، دی اکسید کلر و یا پر منگنات منجر به تشکیل ته رنگ قرمز اب می شود که شدت آن مستقیما وابسته به مقدار اکسید کننده های موجود در نمونه آب است.