walden-pondکلا خوب است که یک حمام زیبای جدید را با یک دوش شگفت انگیز مزین نماییم.ولی اگر فشار آب خوب نباشد,شما به راحتی مایوس خواهید شد.
فشار کم آب شکایت عمومی بالا و پایین کشور است.اگر خانه شما از این اتفاق متاثر است,پس آشکارا مشکلات این ماجرا را احساس می کنید.در عوض جریان سریعی که از شیر و دوش بیرون می آید, شما محتملا با قطراتی که به آرامی خارج می گردند مواجه هستید.مشخص ترین نتیجه این است که شما تجربه دوش گرفتن نامطبوعی خواهید داشت.

آهن و منگنز سبب لکه و مزه آب می شوند.آن ها می توانند با استفاده از روش هایی که در ذیل توضیح داده می شوند حذف گردند:
منابع آهن و منگنز
منابع طبیعی عمومی تر آهن و منگنز چاههای عمیق تر هستند،زیرا در این مکان ها آب ها در تماس طولانیتری با سنگ قرار می گیرد.در فعالیت های معدنی مربوط به زغال سنگ،فلزات فوق می توانند ماحصل کارها در سطح یا عمق باشند.در آب های زیر زمینی آهن و منگنز معمولا با هم یافت می شوند،هر چند منگنز عموما در غلظت هایی بسیار کمتر از آهن یافت می شود.