walden-pondننیترات و رژِیم غذایی
نیترات ترکیبی از نیتروژن و اکسیژن است و علاوه بر طبیعت در خیلی از غذاهایی که شما در رژیم غذاییتان از آن ها استفاده می کنید یافت می شود.عموما غلظت نیترات در آب های زیر زمینی کم است.در افراد بالغ بیشتر نیترات در نتیجه مصرف مواد غذایی و نه مصرف آب وارد بدن می شود.سبزیجاتی همانند اسفناج, کاهو, چغندر و هویج مقادیر فراوانی نیترات دارند. تنها درصد کمی از نیترات ورودی به بدن محصول و نتیجه مصرف آب آشامیدنی است.

این را دیگر همه می دانند که امریکایی ها همه چیزشان با همه مردم دنیا فرق دارد!شاید به این دلیل که هم فقط خودشان را میبینند و هم فقط خودشان را میشناسند!;دقیقا همانطور که در لطیفه ای که چندی ورد زبان همه مردم دنیا-شاید به جز امریکایی ها !-شده بود,آمده است!:"نظر سنجی در باره کمبود غذا از امریکایی ها و بقیه مردم دنیا بی نتیجه ماند!زیرا آسیایی ها نمی دانستند نظر به چه معنی است!