5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7


1- اصول
بوکاشی یک فرآیند بی هوازی است که شما می توانید آن را در درون یا بیرون خانه انجام دهید. با بوکاشی شما در یک راه عالی، خرده های آشپزی را به مایع غنی و کود نیمه جامد تبدیل می کنید. گیاهان گلدانی و باغ شما عاشقش می شوند.

BUKNU1V

بوکاشی برای تخمیر مواد آلی در داخل سطل از آنزیم، میکروارگانیزم ها و باکتری های بی هوازی استفاده می کند. تخمیر، کربوهیدرات های خرده ها را در داخل اسید لاکتیک متابولیزه می کند و برای تجزیه سریعتر دیواره های سلولی را می شکند. بعد از حدود 3 هفته، شما یک کود مایع غنی( مایع بوکاشی) و نیمه جامدهای تخمیر شده راحت تجزیه شونده دارید.

 

 AFT                                     BEF
             بعد                                                   قبل