5comver0007

bukpascomضرر خز گربه برای انسان( کد 0644)

خز گربه عموما برای انسان بی ضرر است، اما بعضی از صاحبان گربه ها ممکن است به خر خر کردن حیوانات حساس باشند و از آلرژی رنج ببرند. اگرچه این تصور وجود دارد که مردم به خز گربه حساسیت دارند، اما این کاملاً صادق نیست.

چطور مصرف گاز را برای گرمایش خانگی محاسبه کنیم؟ ( کد 0638)

گاز هنوز هم ارزانترین سوخت است، اما هزینه اتصال بعضی وقت ها بالاست. پس خیلی از مردم می خواهند پیشاپیش تخمین بزنند که چطور هزینه ها توجیه کننده هستند. برای انجام این، شما نیاز دارید مصرف گاز گرمایشی را بدانید. سپس، ممکن است کل هزینه را تخمین بزنید و آن را با دیگر انواع سوخت مقایسه نمایید.