walden-pondآنچه شما نیاز دارید در باره هواکش دود و بخار و سیستم تهویه رستوران ها بدانید
مفاهیم تهویه آشپزخانه رستوران
وفق قوانین ساختمانی و تندرستی در بالای جایی که آتش تولید می شود مهم است که هواکش دود و بخار حرفه ای و سیستم تهویه آشپزخانه تجاری وجود داشته باشد تا به همراهی هم محیط تمیز و حیاتی را برای گروه همکاران تامین نمایند.آشپزی تجاری هوای شدیدا بارگیری شده از چربی و آلاینده ها را تولید می کند.لذا یک سیستم خوب طراحی شده جریان هوای خوب و محیط زیست بی بو را فراهم خواهد نمود.هر سیستم نیازمند این است که با محاسبات دقیق مهندسی طراحی شود، زیرا این کار با توجه به فشار استاتیک و جریان هوا، مقاومت هوا، حجم هوا و نکات دیگری همچون کل بی تی یوی تولید شده توسط تجهیزات آشپزی، نوع تجهیزات آشپزی(فرهای زغالی و بریان کننده ها دود بیشتری تولید می کنند)، تعداد خم های کانال(که روی فشار استاتیک تاثیر می گذارد) و طول هواکش و کانال انجام می شود.هر نوع اطلاعات غلطی منجر به عدم برآورده شدن مقررات ساختمانی و آتش سوزی می گردد.وقتی معمار شما طرح را به دپارتمان تندرستی ارائه می دهد، برگ محاسبات هواکش مورد نیاز است و فرمول زیر باید حل شود:

hoody
Q = ____ A * ( ___ * ___ ) size of hood ___ sf = ___ cfm
سیستم تهویه کامل چه چیزی دارد؟
سیستم تهویه کامل سیستم هواکش دود و بخار را در بر گرفته و سیستم هوا را ایجاد می کند.سیستم هواکش دود و بخار،بخار و دود مملو از چربی را از محوطه داخلی خارج کرده و در عین حال سیستم هوایی که تقریبا معادل هوای خروجی، هوای تازه وارد اشپزخانه می کند را فراهم می آورد.اغلب دپارتمان های تندرستی نیاز به مقادیر ویژه ای از هوای تازه خروجی دارند تا با جایگزینی هوای چرخشی به تامین نیازهای کیفی هوا کمک کنند.ترکیب دو سیستم یک سیستم جامع و متعادل را می سازد که مقررات ساختمانی،آتش سوزی و تندرستی محلی را برآورده می کند.
یک سیستم کامل هواکش دود و بخار چه چیزهایی دارد؟
یک سیستم کامل هواکش دود و بخار شامل سه قسمت است:هواکش نوع یک(با فیلتراسیون جامع چربی)، کانال های عبور هوا و فنی که در سقف نصب شده باشد.(توجه:یک سیستم اطفا حریق مورد نیاز است که معمولا زیر هواکش و بالای هر قطعه از تجهیزات آشپزی نصب می شود.هر چند، طراحی و کارگذاری سیستم اطفای حریق نیاز به تخصصی جداگانه دارد)
برای ساخت یک سیستم تهویه سالم و کارآمد ساختمانی چه باید کرد؟
تیم تهویه آشپزخانه
نیازمندی های ایمنی و طراحی هواکش آشپزخانه تجاری و سیستم های تولید هوا نیاز به گروهی از بازیگران کلیدی با دانش کافی در باره تشریک مساعی کل فرایند،از طرح تا بهره برداری، دارد.مبحث زیر شرح مختصری از هر کدام از اعضای گروه و اهمیت ویژه ایشان در فرآیند را ارائه نموده و معیارهای مورد نیاز برای طراحی و کارگذاری یک سیستم جامع و متعادل که هزینه های بهره برداری کارآمد، کنترل های آب و هوایی و مقررات آتش سوزی و ساختمانی را تامین می کند را در اختیار می گذارد.
مالک/مدیر تاسیسات
یک مالک/مدیر تاسیسات نیاز به فهم ارتباط داخلی هر یک از قطعات سیستم آشپزخانه دارد تا ارزش سیستم کامل و جامعی که محیط زیست راحت و مثمر ثمر فراهم می کند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهد.
معمار
معمار مسئول طراحی تجاری رستوران بوده و کار او دیوارهای مقاوم در برابر آتش سوزی، قطعات سوار شدنی از کف تا سقف،قطعات سوار شدنی بخش فوقانی-سقف و حفاظت منافذ و موانع افقی و عمودی دود را شامل می شود.برای ایجاد حفاظت در برابر آتش سوزی، معمار باید در وهله نخست کل عملکرد سازه را تعیین کرده و نوع فضایی که اشغال می کند را مشخص نماید.معمار همچنین مسئول طراحی فضاهای مناسب ساختمان است که نیاز به جداسازی توسط قطعات سوار شدنی مقاوم در برابر آتش با دهانه های حفاظت شده داشته و جزء چهارم مقررات محلی ساختمان می باشد.آرشیتکت یا معمار با متولیانی که در مکان ساختمان اختیاردار هستند ارتباط داشته و تشریک مساعی می کند و شرایط ویژه حفاظت از آتش سوزی که نیاز آن ها توسط متولیان اعلام می شود را اعمال می نماید.
پیمانکاران
پیمانکاران باید به دفترچه های راهنما و رویه های طراحی دسترسی داشته باشند تا اهداف طرح و ویژگی های تعیین شده توسط طراح سیستم تهویه آشپزخانه را کاملا اعمال نمایند.مستندات خطوط راهنما و مقررات سیستم های تهویه آشپزخانه SMACNA و تجهیزات سرویس غذای پذیرفته شده توسط صنایع جهت ساخت و کارگذاری تجهیزات مرتبط با سرویس های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
کارکنان دولتی
متولیان مقررات محلی باید قادر به قضاوت در باره صحت و قابلیت سازگاری نصب و راه اندازی سیستم های تهویه اشپزخانه های تجاری و اجزا و قطعات سوار شدنی آن ها باشند.بحرانی ترین قسمت مقررات شغلی اداری به مبحث ایمنی و آتش سوزی رابط پیدا می کند.هر چند درک "استانداردهای اجرایی" که پیمانکاران با کیفیت تلاش در دستیابی به آن ها دارند نیز مهم است.
مهندس/طراح سیستم
مهندس یا طراح سیستم مسئول داشتن دانش مرتبط با معابر،لوله ها و مجاری دیگر عبوری نیازمند جداسازی آتش مربوطه ویا موانع دود می باشد.داکت ها و معابر ورودی باید در نقشه های مکانیکی نشان داده شده و با روش حفاظتی مناسب طراحی شوند.استفاده از نشانه های استاندارد توصیه شده است.تمامی مقررات مکانیکی بین المللی و استانداردهای انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی کنترل تهویه و حفاظت از آتش سوزی بهره برداری از آشپزخانه های تجاری بیانگر این هستند که طراح باید ضمن نشان دادن نقشه موقعیت، جزییات سوار شدن تمامی درب های خودکار آتش سوزی، فرونشاننده های آتش، پنل های دسترسی و دیگر روش های حفاظت از آتش سوزی تجمیع شده در هر دو سیستم های هواکش و تامین نمایش دهد.
جهت تشریک مساعی تمامی نیازمندی ها، طراح باید تمام نیازمندی های مرتبط با موقعیت موانع، تخصیص های فضایی، طرح های حفاظتی، اندازه گذاری و شناسایی اجزا و جزییات ساختمانی را بداند.نقشه ها باید فرونشاننده های آتش و دود و همچنین متوقف کننده های حرارت را نشان دهد.مهندس/طراح باید نرخ گذاری ساعتی،نوع فرونشاننده آتش و نیازمندی درب های دسترسی را مشخص کند.نیازمندی های قالب سازی ویژه دریچه ها باید در نقشه های معماری و ساختمانی ارائه شده برای صدور مجوز ساختمانی آمده باشد.ضخامت و نوع مواد مقاوم در برابر آتش ممکن است به شدت مورد قضاوت قرار گیرد.تشریک مساعی پیشاپیش با اولیای امور محلی جهت تایید پذیرش روش ها و تجهیزات پیشنهادی برای استفاده باید صورت گیرد.
استانداردها و مقررات وابسته
مقررات محلی عموما از مقررات مکانیکی بین المللی یا استانداردهای انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی کنترل تهویه و حفاظت از آتش سوزی بهره برداری آشپزخانه های تجاری یا ترکیبی از این دو که در آن ملاحظات ویژه محلی گنجانیده شده اند نشات گرفته اند.در بسیاری از شهرهای بزرگ، مقررات محلی توسط ادارات ساختمانی محلی نوشته و منتشر شده اند; هر چند چنین مقرراتی غالبا بر پایه یکی از مقررات ملی که قبلا ذکر شده است پای بر عرصه وجود گذارده اند.
سازمان های دولتی ویژه از قبیل وزارت سرویس های عمومی، دپارتمان سرویس های تندرستی و انسانی، توسعه خانه سازی و شهرنشینی و گروه مهندسی ارتش ایالات متحده استانداردها و مقررات ویژه ای دارند که باید با ساختار اجرایی این سازمان ها سازگار شوند.
در برخی نمونه ها، شرکت های بیمه که ساختمان را بیمه می کنند از سوی انجمن بیمه امریکا توصیه ها یا استانداردهایی راارائه می دهند.
طراحان و طرح ریزان قبل از طراحی سیستم تهویه آشپزخانه نیاز دارند که با منابع محلی دارای حق قضاوت و مقررات دولتی محلی مشورت نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند.هر دو مقررات آتش سوزی و ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرند.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.