walden-pondضد عفونی هر چیز و هر جا متفاوت از دیگری بوده و روش خاص خود را می طلبد. لذا بر آن شدیم که بصورتی کوتاه و گویا در باره ضد عفونی کردن محل قارچ ها نکاتی را متذکر گردیم؛ باشد که مقبول بیفتد:

mooshroomy
بعد از هر فصل بهره برداری از اتاق پرورش و نگهداری قارچ، شما باید کل قفسه قارچ ها، کف و دیوارها را ضد عفونی نمایید.
برای انجام این کار دو روش عمومی وجود دارد:
1- قرار دادن زیر آفتاب سوزان: بعد از اینکه مواد زاید اتاق قارچ را خارج کردید، ابتدا اتاق قارچ را دقیقا تمیز کنید. تمام مواد مورد استفاده برای تولید قارچ را آبکشی نمایید. آن ها را زیر آفتاب داغ بگذارید. بعد از اینکه اتاق را تمیز کردید، درب ها و پنجره ها را باز بگذارید تا تهویه کافی و خشک کردن صورت گیرد.
2- اسپری آب آهک: بعد از تهویه، یک لایه آب آهک را به دیوارها، قفسه ها و بام اتاق قارچ بمالید. سپس پودر آهک یا آب اهک را روی زمین پراکنده نمایید.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.