walden-pondاین حشره چیست؟!
یکی از مشکلات بسیاری از خانواده ها، مجتمع های مسکونی، ادارات، کارخانجات و صنایعی که مایلند از خدمات شرکت های سمپاشی استفاده کنند این است که اصولا در شناسایی حشره هایی که واحدهای آن ها را تحت تاثیر تاخت و تاز خود قرار داده اند مشکل داشته و لذا بخوبی قادر نیستند شرکت های سمپاشی را مطلع اینکه چه حشراتی به واحدهای ایشان حمله ور شده اند نمایند.


برای کمک به این عزیزان لینکی معرفی می گردد که با کلیک روی آن می توان با ارائه مشخصات و شکل حشره دیده شده از همکاری یک انجمن حشره شناسی کمک گرفته و نام حشره را شناسایی نمود.
دوستانی که زبان انگلیسیشان ضعیف است نیز می توانند با ای میل کردن مشخصات و شکل حشره، از خدمات ما بهره مند شوند، یعنی ما مشخصات ارایه شده را به زبان انگلیسی برگردانده و نام حشره دریافتی را به زبان فارسی در اختیار آن ها قرار می دهیم.
در این باب چون ای میل ها هفته ای یکبار و در روزهای شنبه چک می شوند، در صورت تعجیل در شناسایی حشره لازم است با ارسال پیامک به 09122039437 یادآور گردید که مشخصات حشره مشاهده شده را ای میل کرده اید تا اطلاعات مورد نیاز سریعتر در اختیارتان قرار گیرد.

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.