walden-pondحشره کش ها می توانند روی مراحل لاروی پشه هایی که در آب زندگی می کنند تاثیر گذارده و یا روی مراحل بالغ و زندگی آزاد آن ها موثر باشند. در حالت دوم، آن ها از دو راه موثر خواهند بود:
رها کردن داخل هوا بصورت بخار یا آئروسل: این امر به وسیله، برای مثال، کوئل های پشه و قوطی های اسپری آئروسل و انجام اسپری فضایی صورت می گیرد. این روش بعد از آنکه ذرات توسط استنشاق یا تماس جذب شدند، موجبات ناک داون شدن یا مرگ حشرات پروازی یا در حال استراحت را فراهم می آورد. با این وجود، تنها حفاظت مختصری فراهم می آید.


اعمال اسپری روی سطح یا استفاده از قراردادن و اشباع کردن جهت عمل روی سطوح که حفاظت طولانی مدت را ایجاد می کند. حشره کش های باقیمانده، حشراتی که فرود آمده اند یا روی سطوح می خزند را هدف قرار داده و آن ها را می کشند. مدت زمان عملکرد وابسته به تعدادی از فاکتورها، از قبیل طبیعت سطح، حشره کش، فرمولاسیون آن و ذر، است. غبارهای حشره کش مورد استفاده در مبارزه با شپش و کک، آشیانه های اشباع شده پشه ها و اسپری های باقیمانده روی دیوار خانه ها، همگی، مثال هایی از این موارد می باشند.
برای متدهای استعمالی مختلف، حشره کش های مختلفی مناسب هستند. برای مثال، حشره کش هایی که به سرعت در درجه حرارت هوای اتاق بخار می شوند مناسب کاربرد باقیمانده روی دیوارها نیستند؛ هر چند، آن ها ممکن است برای استفاده در اسپری های بخار کننده یا فضایی مناسب باشند.
مشخصات حشره کش های باقیمانده خوب
یک حشره کش باقیمانده باید
برای حشرات هدف فوق العاده سمی باشد. با افزایش مقاومت حشرات هدف، ممکن است حشره کش ها اثرات خود را از دست بدهند. از هر زمان به زمانی دیگر( هر چند وقت یکبار)، نمونه هایی از حشرات هدف باید جمع آوری شوند و مقاومتشان کنترل گردد. با مشاهده مقاومت، باید از حشره کش های جایگزین استفاده گردد.
ماندگاری روی سطح داده شده. سمیت بالا باید تا مدت زیادی روی سطح اعمال شده باقی بماند، زیرا در غیر اینصورت محتاج استفاده از هزینه و زمان مضاعف جهت دوباره کاری می باشیم.
عدم ایجاد التهاب یا دورکنندگی برای حشرات غیر هدف. باید مطمئن بود که حشره کش برای حشره های غیر هدف دارای دز کشنده نیست.
ایمن برای انسان و حیوان خانگی. حشره کش نباید برای کارگران، حیوانات و اشخاصی که بطور تصادفی در طی یا بعد از اسپری کردن در معرض قرار می گیرند خطرناک باشد.
دست یافتنی برای خانوارها. فرمولاسیون بعضی از حشره کش ها کمتر قابل کاربرد است، زیرا آن ها بوی بد دارند یا ته نشست های نازیبا روی دیوارها ایجاد می کنند.
پایداری در طی ذخیره و انتقال؛ اختلاط خوب با آب؛ بی ضرر برای تجهیزات اسپری کننده.
تاثیرات هزینه. محاسبات هزینه باید بر پایه اینکه چقدر حشره کش اعمال می شود، چه دزی و چند بار در سال مصرف صورت می گیرد انجام گردد.
مقاومت
مقاومت نتیجه عمومی استفاده از حشره کش و فشار انتخابی روی جمعیت حشره است. وقتی مقاومت ظاهر می شود، انتخاب حشره کش جایگزین بستگی به مکانیزم مقاومت، حساسیت شناخته شده، تاثیرات هزینه و در دسترس بودن دارد. بطور ایده آل، حشره کش های در دسترس باید به عنوان بخشی از استراتژی کلی برای به حداکثر رسانیدن عمر مفید هر محصول شناخته شوند.
ددت عمومی ترین حشره کش مورد استفاده است و هنوز می تواند برای جاهایی که پشه های ناقل حساس هستند مورد استفاده قرار گیرد.
جایی که حشرات در برابر ددت مقاوم هستند، انتخاب بعدی از میان ارگانوفسفره هایی مثل مالاتیون می باشد. اگر حشرات هدف نسبت به مالاتیون مقاوم باشند، فنیتروتیون که مقاومتر و خطرناک تر است و یا پریمیفوس متیل که گرانتر است استفاده می شود. کاربامات ها آلترناتیوهای گرانتر هستند. پیرتروئیدها وقتی استفاده می شوند که مقاومت نسبت به تمام انواع دیگر حشرات به چشم می خورد؛ آن ها وقتی در دزهای توصیه شده مصرف شوند، همانند محصولاتی که بطور رایج در دسترس هستند از زمره ایمن ترین ها هستند. متخصصین کنترل ناقلین در سرویس های تندرستی محلی یا سازمان های پژوهشی ممکن است بتوانند توصیه به استفاده از آفت کش های موثر محلی نمایند.
فرمولاسیون
حشره کش ها بطور نادر به صورت خالص اعمال می شوند. آن ها با فرمولاسیون های ویژه در دسترس هستند که با متدهای نیازمندی های کاربردی مختلف سازگار هستند.
حشره کش های باقیمانده برای کاربرد اسپری عموما بصورت پودرهای قابل پخش در آب، کنسانتره های قابل امولسیون شدن، کنسانتره های سوسپانسیون تهیه شده اند.
پودر قابل پخش در آب
این یک پودر خشک حشره کش است که با یک عامل فعال سطحی مخلوط شده است؛ عاملی که باعث می شود پودر قابلیت انحلال در آب را پیدا کند. با اختلاط گاه به گاه، حشره کش بصورت سوسپانسیون در آب معلق می ماند.
محصولات عموما بصورت بسته بندی های پودری دارای 5 تا 80 درصد ماده فعال هستند. یک کیلوگرم از یک فرمولاسیون پودری 75 درصد دارای 250 گرم ماده بی اثر و 750 گرم حشره کش فعال است. چنین محصولی، با معمولا 1 تا 5 درصد ماده فعال، آماده اختلاط با آب است تا تشکیل اسپری سوسپانسیون را بدهد.
کنسانتره قابل امولسیون شدن
یک کنسانتره قابل امولسیون شدن شامل حلال و یک عامل امولسیون کننده است که حشره کش در داخلش حل شده است. وقتی با آب مخلوط می شود تشکیل یک امولسیون شیری مرکب از قطرات روغنی ریز معلق را می دهد. آن با حداقل اختلاط بصورت معلق باقی می ماند.
کنسانتره سوسپانسیون( یا قابل شناور شدن)
یک کنسانتره سوسپانسیون شامل ذرات حشره کش همراه عامل تر کننده و مقداری آب است، که می تواند برای درست کردن سوسپانسیون دارای پایه آب مورد استفاده قرار بگیرد. یک مزیت مشخص این است که محتویات قابل اشتعال نیستند. نسبت به کنسانتره های قابل امولسیون شدن، ذرات حشره کش بزرگتر هستند و روی سطوح دیوار به مدت طولانیتری در دسترس باقی می مانند. هر چند، ذرات کوچکتر از پودرهای قابل پخش در آب هستند و بنابراین روی سطوح متخلخل تاثیر کمتری دارند. باقیمانده مانده روی دیوار از لحاظ زیبایی شناختی از پودرهای قابل پخش در آب قابل پذیرش تر است. این نوع فرمولاسیون برای چندین حشره کش فهرست شده در جدول یک در دسترس است.
پودر قابل پخش در آب، کنسانتره قابل امولسیون شدن یا کنسانتره سوسپانسیون؟
برای اهداف اسپری کردن داخلی، پودر قابل پخش در آب موثرترین فرمولاسیون اغلب کشورها است. این به خاطر این است که برای سطوح متخلخلی همانند آجر و گل این فرمولاسیون بیشترین مناسبت و سازگاری را دارد. از لحاظ مقایسه ای، این ذرات بزرگ بوده و کم جذب می شوند. محتویات فعالتر روی دیوارها در دسترس باقی می مانند تا توسط پشه های در حال استراحت یا حشرات خزنده جمع آوری شوند و اثر باقیمانده طولانیتر گردد.
پودر قابل حل در آب سبکتر است و نسبت به کنسانتره قابل امولسیون شدن راحت تر حمل و نقل می گردد. آن می تواند برای استفاده در محل از قبل بسته بندی شده و برای این برای انسان مخاطرات کمتری داشته باشد.
کنسانتره سوسپانسیون برای سطوح خشن مناسبتر است، ولی به منظور جلوگیری از کیک شدن مواد جامد در ته ظروف، باید مراقبت ویژه ای در فرآیند فرمولاسیون صورت گیرد. همچنین، از آنجا که آن مایع است، نیاز به ظروف نسبتا گران دارد و جهت اجتناب از تراوش، باید دستکاری آن با دقت و احتیاط صورت گیرد.
کنسانتره های قابل امولسیون شدن گرانتر هستند و برای اسپری کردن سطوح نفوذناپذیر و دیوارهایی با پوشش های ریز مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا سبب نقطه ها و لکه ها نمی شوند.
تاثیر باقیمانده کنسانتره های قابل امولسیون شدن به ظرفیت جذب دیوار و خواص فیزیکی حشره کش بستگی دارد. معمولا، پودرهای قابل پخش در آب و کنسانتره های سوسپانسیون دارای تاثیرات باقیمانده طولانیتری هستند؛ مگر در مورد سطوح غیر جاذبی که تاثیر و مقاومت سه نوع فرمولاسیون تقریبا یکی است.
جدول شماره 1- حشره کش های مورد استفاده در ایجاد باقیمانده اسپری کردن روی دیوار

DDTE5
دزها و چرخه ها

نرخ دز، مقدار حشره کش اعمالی به ازای هر واحد سطح است. آن معمولا بر حسب گرم بر متر مربع بیان می شود. دز بهینه ممکن است وفق مکان و فصل، گونه های پشه ها یا دیگر ناقلین و مواد سطح اسپری شده فرق کند. جدول یک دزهایی که معمولا نتایج رضایتبخش ایجاد می کنند را نشان می دهد. متخصصین کنترل ناقلین محلی باید مناسبترین نرخ های دز را توصیه کنند.
چرخه اسپری زمان بین دوره های اسپری حشره کش نتوالی را نشان می دهد. در اجتماعات کوچک که اسپری کردن می تواند بسرعت انجام گیرد، خانه ها باید در هفته هایی پیش از آغاز سرایت اسپری شوند. اگر این فصل فقط سه ماه طول بکشد، حشره کشی که سه ماه یا بیشتر دوام را دارد را می توان فقط یکبار در سال مورد استفاده قرار داد.
در جاهایی که سرایت در تمام سال اتفاق می افتد، چندین چرخه اسپری ممکن است نیاز باشد تا کل دوره را پوشش دهد. وقتی نرخ دز نسبتا بالا مورد استفاده قرار می گیرد، اثر باقیمانده معمولا گسترش می یابد. وقتی فصل سرایت کوتاه است، یک دز پایینتر می تواند اعمال گردد.
نوع سطح اسپری شده
مقاومت یک حشره کش اسپری شده روی سطح نه فقط با نوع حشره کش و فرمولاسیون آن ارتباط دارد، بلکه با طبیعت سطح هم در ارتباط است. اغلب حشره کش ها روی چوب و بوریا بیش از گل باقی می مانند. سطوح گلی اغلب حشره کش ها را جذب می کنند و انواع ویژه ای از گل ها، حتی، آن ها را بطور شیمیایی تجزیه می کنند. برای مثال، مالاتیون اسپری شده روی چوب ممکن است سه ماه یا بیشتر بماند، در حالی که روی سطوح گلی فقط سه هفته می ماند.
اگر اطلاعات محلی در دسترس نباشد، توصیه شده است که برای اسپری کردن روی چوب یا برای دوره های کوتاه انتقال، دزهای پایینتر جدول یک استفاده شوند. دزهای بالاتر می توانند برای سطوح گلی یا جاهایی که مقاومت طولانی مورد نظر است، استفاده شوند. وفق تشریح بالا، مقاومت حشره کش ها از فرمولاسیون آن ها هم تاثیر می گیرد.
حشره کش هایی که عموما مورد استفاده قرار می گیرند
ارگانوکلریدها
از میان این گروه از حشره کش ها، فقط ددت بطور جزیی در اینجا تشریح می گردد. دیلدرین قبلا زیاد استفاده می شد، اما سمیت بالای آن برای انسان و حیوانات خانگی موجب گردید که دیگر خیلی در دسترس نباشد. لیندان در جاهایی که مقاومت نسبت به ددت وجود دارد، استفاده می گردد. این ماده از ددت سمی تر است، اما وقتی که احتیاطات مناسب اتخاذ شوند، می تواند با ایمنی اعمال گردد. این ماده از ددت گرانتر بوده و پایداری کمتری دارد. لذا اسپری کردن لیندان گرانتر تمام می شود. به خاطر مقاومت نسبت به آن، امروزه اهمیت آن محدود شده است.
ددت
این یکی از اولین و عمومی ترین حشره کش های مورد استفاده برای اسپری کردن باقیمانده است. به خاطر قیمت پایین آن، تاثیرپذیری بالا، مقاومت و ایمنی نسبی برای انسان، هنوز برای اسپری کردن دیوار داخلی استفاده می شود. هر چند، افزایش مقاومت و محدودیت های مورد قبول برخی کشورها، برخی حشره کش های گرانقیمت تر را جایگزینشان ساخته است. در نوامبر 1993، یک گروه مطالعه WHO استفاده از ددت را برای کنترل بیماری های منتقله از طریق ناقلین مد نظر قرار دادند. نتیجه این بود که در صورت فراهم بودن شرایط، ددت ممکن است برای کنترل ناقلین مورد استفاده قرار گیرد.
فرمولاسیون های عموما در دسترس: 75 درصد پودر قابل پخش در آب( عمومی ترین موارد مورد استفاده) و 50 درصد پودر قابل پخش در آب، 25 درصد کنسانتره امولسیون
دز: وابسته به سطح( بیشتر روی آجر، گل؛ کمتر روی الوار) و طول دوره انتقال( دز بالاتر ماندگاری بیشتر) بین 1 تا 2 گرم بر متر مربع
ذخیره: در صورت اجتناب از حرارت، نور مستقیم خورشید و رطوبت بالا، پایدار است و می تواند بدون زوال در کشورهای گرمسیری ذخیره گردد.
تاثیر پذیری باقیمانده: 6 ماه یا بیشتر
تاثیرپذیری و اهمیت ددت
کشف ددت در 1940 منجر به پیشرفتی قابل ملاحظه در کنترل مالاریا گردید. وقتی روی دیوارهای خانه اسپری می شود، این حشره کش در کشتن پشه های داخلی در حال استراحت فوق العاده موثر است. این ماده ارزان است و در یک دوره چند ماهه موثر باقی می ماند. در بسیاری کشورها، برنامه های کنترل مالاریا با اسپری خانه ها به مدت یک تا دو بار در سال با ددت، موفقیت های چشمگیری را به بار آورد. با این حال، در جاهایی اسپری کردن موفقیت آمیز نبود، زیرا عملیات هزینه های بالایی داشت و یا مردم همکاری های لازم را صورت نمی دادند.
به علاوه، در برخی جاها پشه مالاریا نسیت به ددت مقاوم شد و این امر انتخاب جایگزین های ددت جهت مبارزه با مالاریا را گران قیمت تر کرد. معهذا، ددت هنوز در برخی کشورها و سرزمین ها، حشره کشی موثر در مبارزه با مالاریا به حساب می آید.
با این حال، استفاده از ددت بطور فزاینده ای با مخالفت دوستداران محیط زیست روبرو شده است. آن ها حق دارند، زیرا وقتی ددت برای اهداف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، خطرناک است. ددت در هنگام اسپری شدن روی محصولات به سادگی تجزیه نمی شود. آن در خاک برای مدت طولانی باقی می ماند و وارد رودخانه ها و منابع آبی می گردد. حیواناتی که حشرات مسموم شده با ددت را می خورند یا شکارگرانی که بعدا وارد زنجیره غذایی می شوند به آرامی خودشان را مسموم می کنند. انسان ها با خوردن سبزیجات آلوده یا دیگر محصولات، بافت های بدن خود را دارای ددت می کنند. در اغلب کشورها مصرف ددت قدغن شده است.
این موقعیت، دسترسی و استفاده از ددت را جهت مبارزه با مالاریا محدود نموده است. ددت هنوز یکی از ارزانترین حشره کش های در دسترس است( جدول 2) و اگر برای اسپری دیوار استفاده شود، برای انسان و محیط زیست نسبتا ایمن می باشد. به رغم استفاده گسترده در کنترل مالاریا، گزارشاتی مبنی بر مسمومیت انسان ها در اثر اسپری کردن دیوارها موجود نیست.
ترکیبات ارگانوفسفره
این گروه حشره کش ها بعد از ارگانوکلره ها توسعه یافتند. متعاقب افزایش مقاومت نسبت به ددت، ترکیبات ارگانوفسفره به عنوان آلترناتیو حشره کش های باقیمانده مهم شدند. عمومی ترین های مورد استفاده مالاتیون و فنیتروتیون هستند. آن ها گرانتر از ددت هستند و تاثیرات باقیمانده کوتاهتر دارند.( جدول 2)
جدول 2- مقایسه هزینه ای حشره کش های اعمال شده در اسپری کردن باقیمانده، به استثنای هزینه های بهره برداری

DDTE6
مالاتیون

این یکی از عمومی ترین استفاده های حشره کش باقیمانده است؛ بعد از اینکه مقاومت نسبت به ددت در بسیاری کشورها مشاهده شد. این ماده دارای خطر کم شناخته شده است. جذب ذرات توسط استنشاق، بلع یا تماس پوستی فعالیت آنزیم کولین استراز بافت عصبی را کاهش می دهد. نشانه های مسمومیت شدید شامل درد شدید ماهیچه و ضعفی که با غش و تشنج پیگیری می شود، می باشد. کارکنان سمپاشی نباید روزی بیش از 5 ساعت و بیش از 5 روز در هفته با مالاتیون کار کنند. اگر حشره کش به مدت طولانی در جای گرم ذخیره شود، ناخالصی ها ممکن است محصول را برای انسان سمی تر سازند. مالاتیون از ارزانترین حشره کش های ارگانوفسفره است و وقتی وفق مشخصات WHO تولید شود، از ایمن ترین ها است. آن عموما به عنوان حشره کش باقیمانده در کنترل مالاریا و بیماری شاگاس استفاده می شود. بعضی وقت ها پذیرش صاحبخانه ها یک مشکل اساسی در استفاده از مالاتیون محسوب می شود، زیرا این ماده بوی خوبی ندارد.
فرمولاسیون های عموما در دسترس: 50 درصد پودر قابل پخش در آب، 50 درصد کنسانتره قابل امولسیون شدن
دز: یک تا دو گرم بر متر مربع
تاثیرات باقیمانده: در دزهای بالاتر ممکن است تا 6 ماه روی بوریا یا چوب بماند، ولی فقط یک تا سه ماه روی سطوح گلی و پلاستر می ماند. سطوح گلی با محتویات قلیایی بالا( مواد معدنی) متمایل هستند که خیلی سریع مالاتیون را تجزیه نمایند.
فنیتروتیون
فنیتروتیون به عنوان یک ماده با خطر متوسط طبقه بندی شده است و از مالاتیون برای انسان خطرناک تر است. پرسنل اسپری کننده و کارگران دستکاری کننده حشره کش باید اقدامات ایمنی و احتیاطی را کاملا جدی تلقی نمایند. همانند مالاتیون، مجاورت مکرر ممکن است منجر به کاهش کولین استراز در بافت ها و سیستم عصبی گردد. پرسنل اسپری کننده باید مرتبا از لحاظ فعالیت کولین استراز خون کنترل شوند. اگر سطح آن پایین است باید تا زمان بازگشت به حالت نرمال، فعالیت اسپری کردن متوقف گردد. فنیتروتیون یک سم تماسی است، ولی با داشتن اثرات سمی هوابرد روی حشرات، بعد از اسپری کردن امکان ماندگاری دو ماهه را فراهم می نماید. تاثیر هوابرد ممکن است در مواقعی که پشه های هدف نیش زننده هستند مفید باشد، اما این تاثیر در مورد پشه هایی که در خانه ها استراحت می کنند بی اثر می باشد. این ماده می تواند بر علیه آفاتی که نسبت به مالاتیون مقاوم شده اند به کار گرفته شود.
فرمولاسیون های عموما در دسترس: پودر 40 درصد و 50 درصد قابل پخش در آب؛ کنسانتره 5 درصد قابل امولسیون شدن
دز: یک تا دو گرم بر متر مربع
تاثیرات باقیمانده: روی سطوح چوبی به میزان یک گرم بر متر مربع ممکن است برای تا 2.5 ماه موثر باقی بماند. روی سطوح گلی یک تا دو ماه ماندگار است.
کاربامات ها
پروپوکسور
این محصول با خطر متوسط طبقه بندی شده است. اگر جذب شود، فعالیت کولین استراز را کاهش می دهد. با این حال، وقتی در معرض قرار گیری از بین رفت، شرایط بزودی به حالت نرمال باز خواهد گشت. این ماده بالنسبه برای ماهی ها، پرندگان، زنبورها، احشام و حیوانات وحشی خطرناک است. بعد از اسپری کردن، پروپوکسور یک تاثیر هوابرد داخلی و نزدیک خانه برای مدت 2 ماه دارد. این ماده در جاهایی استفاده می شود که مقاومت نسبت به ترکیبات ارگانوکلره و ارگانوفسفره به وجود آمده است.
فرمولاسیون های عموما در دسترس: 50 درصد پودر قابل پخش در آب و 20 درصد کنسانتره قابل امولسیون شدن.
دز: یک تا دو گرم بر متر مربع
تاثیرات باقیمانده: در 2 گرم بر متر مربع ممکن است 2 تا 3 ماه طول بکشد.
بندیوکارب
بندیوکارب به عنوان یک ماده دارای خطر متوسط طبقه بندی شده است. این ماده بعد از جذب فوری متابولیزه می شود و متابولیت ها به تمامی در مدت 24 ساعت از بدن دفع می شوند. این ماده کولین استراز را متوقف می کند، اما با رفع مجاورت و در معرض قرارگیری، بازگشت به سرعت اتفاق می افتد. وقتی با احتیاطات ایمنی مورد مصرف قرار گیرد، برای اپراتورها، احشام و صاحبخانه ها ایمن است، ولی اردک ها به ویژه حساس هستند.
فرمولاسیون عموما در دسترس: 80 درصد پودر قابل پخش در آب در بسته های از پیش توزین شده، یک بسته برای هر شارژ اسپری استفاده می شود.
دز: 0.2 تا 0.4 گرم بر متر مربع.
تاثیرات باقیمانده: برای 2 تا 3 ماه موثر باقی می ماند.
پیرتروئیدهای مصنوعی
این گروه شامل اخیرترین حشره کش های باقیمانده توسعه یافته هستند. ترکیباتی که جهت اسپری کردن خوب تست شده اند شامل پرمترین، دلتامترین، لامبداسیهالوترین، سایپرمترین و سیفلوترین هستند. آن ها جایی که مقاومت در برابر گروه های قبلی حشره کش ها اتفاق می افتد، مورد استفاده قرار می گیرند. پیرتروئیدها خطرات متوسط دارند و تحت شرایط نرمال استفاده برای پرسنل اسپری کننده و صاحبخانه ها ایمن هستند.
دلتامترین: بصورت پودر 2.5 و 5 درصد قابل پخش در آب و 2.5 و 5 درصد کنسانتره قابل امولسیون شدن در دسترس هستند. روی سطوح چوبی و بوریا، در دز 0.05 گرم بر متر مربع معمولا برای 2 تا 3 ماه موثر باقی می ماند، اما تاثیر روی دیگر سطوح تا 9 ماه گزارش شده است.
پرمترین: بصورت پودر 25 درصد قابل پخش در آب در دسترس است. در دز 0.5 گرم بر متر مربع برای دو تا سه ماه موثر باقی می ماند.
لامبداسیهالوترین: بصورت کنسانتره قابل امولسیون شدن 2.5 درصد در دسترس است و بصورت پودر در دسترس قابل خیس شدن در بسته های از پیش توزین شده موجود می باشد. در دز 0.25 تا 0.5 گرم بر متر مربع برای دو تا سه ماه موثر باقی می ماند.
سایپرمترین: به صورت کنسانتره های قابل امولسیون شدن 5 درصد و 25 درصد در دسترس هستند. با دز نیم گرم بر متر مربع ممکن است برای 4 ماه یا بیشتر موثر باقی بماند.
آماده سازی سوسپانسون حشره کش
اگر رویه استاندارد اسپری کردن مورد پذیرش قرار گیرد، مایع اسپری در نرخ 40 میلی لیتر به ازای هر متر مربع یا یک لیتر در ازای هر متر مربع اعمال خواهد شد. این مقدار سوسپانسیون معمولا در سطح بدون رواناب باقی می ماند.
پودر قابل پخش در آب
یک لیتر سوسپانسیون اسپری می تواند توسط استفاده از فرمول زیر فراهم شود:

DDTE1
در اینجا:
X برابر است با وزن پودر مورد نیاز قابل پخش در آب بر حسب گرم
Y برابر است با نرخ کاربرد توصیه شده بر حسب گرم بر متر مربع
C برابر است با غلظت محتویات فعال فرمولاسیون بر حسب درصد
مثال
ددت( 75 درصد پودر قابل حل در آب) با دز 2 گرم بر متر مربع اسپری می شود.

DDTE2
برای مخزن 8 لیتری، مقدار پودر قابل پخش درآب مورد نیاز هست:

DDTE3
حشره کش باید در بسته های کوچکی که هر کدام 533.3 گرمی هستند، بسته بندی شود. در محل، آب را داخل سطل اختلاط بریزید تا به علامت 8 لیتر برسد. محتویات یک بسته را به آب اضافه کرده و با یک پدال چوبی هم بزنید. محلول را از طریق قیف اسکرین دار داخل اسپری کننده بریزید. مخزن را بسته و تکان دهید.
کنسانتره قابل امولسیون شدن
برای مهیا کردن یک سوسپانسیون حشره کش از یک کنسانتره قابل امولسیون شدن، از همان فرمول پودر قابل پخش در آب، بصورت زیر، استفاده کنید:
X برابر است با مقدار کنسانتره قابل امولسیون شدن مورد نیاز بر حسب میلی لیتر
Y برابر است با نرخ کاربرد توصیه شده بر حسب گرم بر متر مربع
C برابر است با غلظت ماده فعال فرمولاسیون بر حسب درصد
برای آماده کردن یک لیتر سوسپانسیون، X میلی لیتر کنسانتره قابل امولسیون شدن را به 1000 منهای X میلی لیتر آب اضافه کنید.
مثال
ددت( 25 درصد کنسانتره قابل امولسیون شدن) با دز یک گرم بر متر مربع اسپری می شود.

DDTE4
برای آماده سازی یک لیتر سوسپانسیون، 100 میلی لیتر کنسانتره قابل امولسیون شدن را به 900 میلی لیتر آب اضافه کنید. برای یک مخزن 8 لیتری، 800 میلی لیتر کنسانتره قابل امولسیون شدن را به 7200 میلی لیتر آب اضافه کنید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.
#سمپاشی #مبارزه_ با_ ناقلین_ جوندگان #محمد_ ماکویی #یاشار_ بوم_ راشین #مهندسی_ بهداشت_ محیط