walden-pondمقایسه بین فیلترهای کاتریجی و فیلترهای کیسه ای
در بسیاری از کاربردهای فیلتر،مقایسه بین فیلترهای کیسه ای و فیلترهای کاتریجی انجام می شود. هر دو این ها فیلترهای ته نشست ها هستند که مقدار ته نشست های منتقله توسط مایع را از طریق فیلتراسیون کاهش می دهند. اختلافات بین این دو سیستم فیلتر به قرار زیر است:


-انتخاب فیلتر کاتریجی وابسته به کاربرد است. ترجیح داده می شود که برای سیستم هایی با آلاینده های کمتر از 100 پی پی ام از فیلترهای کاتریجی استفاده شود، در این حالت ما با سطوحی از آلاینده ها به میزان کمتر از 0.01 درصد وزنی مواجه هستیم.
فیلترهای کاتریجی می توانند فیلترهای سطحی یا عمقی باشند:فیلترهای عمقی ذرات و آلاینده ها را از طریق کل ضخامت بستر می گیرند، در حالی که در فیلترهای سطحی(که معمولا از مواد نازکی مثل کاغذ،پارچه و شبکه های توری تشکیل شده اند) ذرات در سطح فیلتر بلوکه می شوند.
اگر شما ته نشست هایی با اندازه ذرات یکسان را فیلتر می کنید،فیلترهای سطحی بهترین هستند. اگر ذرات به عنوان مثال 5 میکرونی هستند، یک فیلتر پلیسه شده 5 میکرونی به بهترین صورتی کار خواهد کرد، زیرا سطح آن از دیگر فیلترها بیشتر است. در مقایسه با فیلترهای سطحی پلیسه شده،فیلترهای عمقی سطح محدودتری دارند اما آن ها از مزیتی به نام عمق بهره می گیرند.
همانطور که عموما گفته شده است اگر اندازه سطح فیلتر افزایش یابد عبور جریان بیشتری از آن محتمل تر بوده و فیلتر علاوه بر دارا بودن عمر بیشتر،ظرفیت نگهداری کثافت بیشتری را خواهد داشت. فیلترهای کاتریجی عموما به گونه ای که قابل دفع باشند طراحی می گردند. این به معنی این است که فیلترهای گرفته شده قابلیت جایگزینی با فیلترهای نو را دارند.
-فیلترهای کیسه ای عموما برای حذف غبار در کاربردهای صنعتی کارآیی خوبی دارند. وابسته به کاربرد، جریان می تواند از بیرون به داخل(به معنی اینکه جداسازی ذرات در سطح خارجی فیلتر اتفاق می افتد) باشد و یا از دیگر مسیرهای اطراف صورت گیرد.ذرات معمولا در سطح داخلی فیلتر کیسه ای گرفته می شوند.
فیلترهای کیسه ای برای جایگزینی در هنگام گرفتگی طراحی نشده اند. با این حال برخی فیلترهای کیسه ای کاربردهای گازی همانند حذف ذرات غبار می توانند تمیز شوند. برای مثال آن ها را می توان با تکان دادن مکانیکی یا شستشوی معکوس با هوای تحت فشار تمیز کرد(این فیلترها تحت نام فیلترهای کیسه ای جریان معکوس شناخته می شوند)
فیلترهای کیسه ای غالبا فیلترهای سطحی هستند.
-یک قاعده سرانگشتی این است که برای غلظت های بیش از 5 میلی گرم بر متر مکعب فیلترهای سطحی مطلوب هستند اما برای غلظت های کمتر از 0.5 میلی گرم بر متر مکعب فیلتر عمقی ترجیح داده می شود. عموما فیلترهای سطحی می توانند راحت تر شستشوی معکوس شده و تمیز شوند، اما فیلترهای عمقی معمولا وفق یک برنامه زمانی باید دور انداخته شوند

CATRIGE1

مواد:
فیلتر کاتریجی: وابسته به نوع فیلتر کاتریج
فیلتر کیسه ای:نایلون، پلی پروپیلن، پلی استر، ورقه PTFE مجوف
در جدول زیر قابلیت سازگاری فیلترهای کیسه ای پلی پرو پیلن/ فیلترهای کاتریجی در درجه حرارت اتاق فهرست شده است.پلی پروپیلن اغلب به عنوان یک ماده فیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرد:

CATRIGE2

سازگار با غالب موقعیت ها:
قابلیت سازگاری محدود، تست توصیه می شود
عموما سازگار نیست،تست توصیه می شود 0
منبع:دفترچه راهنمای فیلترها و فیلتراسیون، ویرایش سوم، کریستوفر دیکنسون، فناوری پیشرفته السویر
-میزان فیلتراسیون
فیلترهای کیسه ای عموما برای کاربردهایی با میزان فیلتراسیون مطلوب یک تا 1000 میکرون طراحی شده اند.
فیلترهای کاتریجی میزان فیلتراسیون 0.1 تا 500 میکرون دارند.
در هر دو حالت تشخیص بین میزان فیلتراسیون اسمی و مطلق باید انجام شود.
میزان فیلتراسیون مطلق حداکثر اندازه ذره ای که می تواند از واحد فیلتراسیون عبور کند را مورد توجه قرار می دهد.
میزان فیلتراسیون اسمی درصد ویژه مواد که بزرگتر از میزان فیلتراسیون اسمی است و می تواند از فیلتر عبور کند مورد توجه قرار می دهد.درصد میزان بازدهی(مثلا 98 درصد) میزان فیلتراسیون اسمی بر مقدار ذرات بزرگتری که توسط فیلتر بلوکه خواهند شد اشاره دارد.
درجه بتا یک بیان ریاضی است که بر نسبت بین تعداد ذرات با اندازه داده شده که به واحد فیلتراسیون وارد شده و آن را ترک می کنند اشاره می نماید.
نسبت بتا بصورت زیر تعریف می شود:
بتا(X)=تعداد ذرات بزرگتر یا مساوی X بالادستی تقسیم بر تعداد ذرات بزرگتر یا مساوی X پایین دستی
جایی که X اندازه ذره بر حسب میکرون می باشد.
نسبت بتا بر این نکته که فیلتر چقدر خوب کار می کند اشاره دارد.اگر از هر سه ذره بزرگتر از X میکرون موجود در مایع فقط یکی از فیلتر خارج شود نسبت بتا در X میکرون سه خواهد بود. اگر از هر سیصد ذره بزرگتر از X میکرون موجود در مایع فقط یکی از فیلتر خارج شود نسبت بتا در X میکرون سیصد خواهد بود.بنا بر این، فیلترها با نسبت بتای بزرگتر کنترل ذره ای بهتر دارند و بنا بر این سیستم حفاظتی بهتری هستند.
افت فشار فیلتر
وقتی جریان از فیلتر می گذرد افت فشار ویژه ای رخ می دهد.این افت فشار وابسته به بستر فیلتر، محفظه فیلتر و جریان است.
افزایش افت فشار فیلتر بر این نکته که فیلتر باید تعویض شود دلالت می کند.وقتی طبق برنامه زمانی ، فیلتر باید تعویض شود افت فشار آن بیش از زمان تازگی بوده و فیلتر نیاز به تمیز شدن دارد.
این افت فشار چایگزینی از سیستم به سیتم فرق داشته و وابسته به بستر فیلتر است.

اگر مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای مختصر در وبسایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید