walden-pondراهنمای برچسب زنی تاریخ مواد غذایی و توزیع محصول
قوانین فدرال، ایالتی و محلی
قانون فدرال: هیچ قانون فدرالی برچسب زنی تاریخ مواد غذایی را الزام اور نساخته است.با این حال، FDA و USDA در جستجوی حفاظت مصرف کنندگان از برچسب هایی که آن ها را گمراه می کند هستند.


FDA نیازی به برچسب زنی مواد غذایی نمی بیند.تنها مورد استثنا فرمولاسیون نوزادان است که باید تاریخ انقضا داشته باشد.از آنجا که ارزش غذایی فرمولاسیون نوزادان ممکن است پس از تاریخ انقضا بهینه نباشد، فرمولاسیون نوزادان تاریخ گذشته نباید توزیع گردند.
USDA به هر ایالت اجازه تعیین اینکه گوشت، لبنیات و تخم مرغ چطور باید در ایالت برچسب زنی شود را می دهد.
قانون ایالت کاننکتیکات:"فروش تا تاریخ" تنها برای محصولات لبنی استفاده می شود.این تاریخ بر اساس تمایل به حفظ کیفیت محصول پای بر عرصه وجود گذاشته است.هیچ ممانعتی وجود ندارد که محصولات لبنی تاریخ گذشته اهدا شوند."سهم غذا" محصولات لبنی را روزها بعد از "فروش تا تاریخ" توزیع کرده و به مصرف کنندگان اجازه می دهد از حواس بویایی و ذائقه خود برای درک کیفیت محصول استفاده نمایند.
بخش محلی سلامتی:بخش های سلامتی محلی ممکن است قوانین و خطوط راهنمای خودشان را در باره اینکه کدام محصولات می توانند در حوزه شما به مشتریان توزیع شوند داشته باشند."سهم غذا" ممکن است محصولات را وفق برنامه ما توزیع کند که بخش های سلامت و تندرستی محلی به شما اجازه توزیعش را نمی دهند.
خلاصه ای از قوانین فدرال و کاننکتیکات الزام برچسب های تاریخ می توانند اینجا پیدا شوند: قانون غذای هاروارد و کاربرگ قانونی سیاست آموزش کاننکتیکات
در زیر، راهنماهای "سهم غذا"ی اختصاصی ماندگاری محصول در فروشگاه بعد از اتمام تاریخ قانونی آمده است.این ها خطوط راهنمایی هستند که ما به کار می گیریم تا محصولات را بعد از پذیرش اهدا نماییم.

لبنیات
FOODSHARE1
افزایش ماندگاری شیر
شیرهای بدون چربی و سرشیر تمایل دارند که چند روز بیش از قاعده باقی بمانند، زیرا بعضی باکتری ها آرامتر در آن ها رشد می کنند.
انجمن ملی لبنیات می گوید که شیرهایی که بخوبی در یخچال قرار گرفته اند معمولا می توانند چند روز بیش از گذر از تاریخ "فروش تا" نگهداری شوند.البته این تذکر را هم می دهند که برخی فرآیند کنندگان شیر محصول را برای مدت طولانیتر بیمه می کنند.
نگهداری شیر سرد برای به حداکثر رسانیدن ماندگاری آن بحرانی است.
نگهداری و ذخیره سازی شیر در قفسه داخلی یخچال نسبت به درب آن ارجح است، زیرا باز کردن های مکرر نوسانات حرارتی را سبب می شود.

غذاهای قوطی شده

FOODSHARE2

ادویه ها

FOODSHARE3

کالاهای خشک
FOODSHARE4

طولانی کردن عمر محصولات خشک
اغلب محصولات خشکی که در ظروف آب بند قرار گرفته و در درجه حرارت اتاق یا یخزده نگهداری می شوند می توانند برای مدت طولانی ذخیره گردند.با این حال، به مجرد برداشته شدن پوشش، ساعت شروع می کند به خبر دادن اینکه محصول باز شده است.

نوشابه ها
FOODSHARE5

یخزده
FOODSHARE6

موقع یخ زده کردن ملاحظه ایمنی لازم نیست، اما محصولات به تدریج مزه و ارزش غذایی خود را از دست می دهند.

گوشت
FOODSHARE7

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.