walden-pondاین متن به خودکنترلی در مغازه ها و رستوران ها ربط پیدا می کند و علاوه بر مندرجات خودکنترلی، عملیات خوب کاری را هم مورد توجه قرار می دهد.
خودکنترلی به شما کمک می کند تا چشمانتان را به موارد زیر باز کنید:
ایمنی غذا

SELFI1

کارهای روزانه خوب بهداشتی
پیروی از قوانین مرتبط با غذا
تمام مغازه ها و رستوران هایی که غذا تهیه می کنند باید خودکنترلی داشته باشند.خودکنترلی باید در برنامه ای که رویه را شرح می دهد، تشریح شده و مستند سازی گردد.خودکنترلی همراه با کنترل فعالیت هایی که در ایمنی غذا بحرانی ترین هستند باید نوشته شود.برای مغازه ها و رستوران ها، خودکنترلی نوشته شده عموما شامل کنترل منظم درجه حرارت محصولات در طی ذخیره سازی، گرم کردن و سرد کردن می باشد.
مغازه های کوچک و رستوران ها با تولید محدود و انتخاب محدود محصولات ممکن است از مثال سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک به عنوان منبع الهام طراحی برنامه خودکنترلی استفاده نمایند.شما می توانید آن را در وبسایت سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک پیدا کنید.
خود کنترلی برای شما یک منظره خوب از آنچه عموما می تواند در حرفه شما غلط باشد فراهم می کند.با خودکنترلی شما می توانید آسیب را محدود ساخته و از این راه پولتان را ذخیره سازید، زیرا کالاهای کمتری را دور خواهید انداخت.
بعضی از خودکنترلی ها باید مستند شوند.بعضی ها هم چنین چیزی را نیاز ندارند.این امر بستگی به این دارد که ایمنی غذا تا چه حد در معرض خطر واقع است.
در این متن منظور از مغازه عبارتست از:
مغازه های خوار و بار فروشی
سوپر مارکت ها
قصابی ها
نانواها
پنیر فروشی ها
ماهی فروشی ها
منظور از رستوران ها سرویس های غذایی عمومی هستند که مثال هایی از آن ها را می توان به قرار زیر شمرد:
رستوران ها
پیتزا فروشی ها
رستوران هایی که غذاهای خودشان را تولید می کنند
کافه تریاها
اغذیه فروشی های تجاری
آشپزخانه های سازمانی

SELFI2

SELFI3

ارزیابی خطر
شما باید فرآیندها را در یک زمان ارزیابی نمایید
فعالیت ها و کارها خودشان باید قضاوت نمایند که آیا ایمنی غذا ممکن است در معرض خطر باشد.
این امر ارزیابی خطرات نام دارد.
وقتی شما می خواهید تصمیم بگیرید که آیا خودکنترلی نیاز به نوشته شدن دارد یا کافی است بطور شفاهی صورت گیرد، شما نیاز دارید که ارزیابی خطر انجام دهید.بنابراین، شما باید تمام فعالیت های کاریتان را چک کرده و در باره تک تک فعالیت ها بطور جداگانه قضاوت نمایید.
1-آیا فعالیت می تواند خطری برای ایمنی غذا داشته باشد؟
2-اگر خطر وجود دارد، برای کنترل آن چه باید کرد؟
یک فعالیت را کنترل شده می گویند که شما بتوانید خطر غذاهایی که ممکن است مردم را بیمار سازند کنترل کرده و به حداقل برسانید.
به عنوان مثال این امر می تواند شما را مطمئن سازد که غذاهای سرد شده درجه حرارت به اندازه کافی پایین دارند، اطمینان بدهد که گرما به اندازه کافی بالا است و مطمئن سازد که فرآیند تمیز سازی به میزان کافی صورت گرفته است.
فرآیندی که نیاز به توجه منظم تکراری به منظور کنترل خطر دارد، نقطه کنترل بحرانی نام دارد.
رهنمودهای سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک برای خودکنترلی شامل فهرستی با مثال های تجارب کاری خوب و نوع فعالیت های نیازمند برنامه خودکنترلی و مستند سازی است.
ارزیابی خطر شما باید متمرکز باشد بر:
فضای کاری محل کار شما:مثلا آشپزخانه، ظرفشویی و ذخیره سرد
فرآیندهای کاری محل کار شما: مثلا گرم کردن غذاها، چرخ کردن گوشت، دستکاری غذاهای بسته بندی نشده و تمیز کردن سطوحی که در تماس با مواد غذایی می آیند.
بهداشت پرسنل و آموزش
کدهای شعبه های خرده فروشی می توانند در طراحی خود کنترلی مفید واقع شوند.اگر شما از یک کد شعبه استفاده می کنید، نیاز ندارید که ارزیابی خطر را برای فعالیت های تشریح شده توسط کد شعبه انجام دهید.

SELFI4
تمام فعالیت های غذایی باید کارهای خوب کاری را در راههایی به کار گیرند که آن ها را از شرایط بهداشتی خوب مطمئن ساخته و مطمئن گرداند که محصولات بدرستی برچسب زنی گشته اند.
شما ممکن است خودتان تصمیم بگیرید که چطور فعالیت های خوب کاری را در محل کار خود شناسایی نمایید.چیز اصلی این است که فرآیندهای کاری شما به بهداشت محصول، بهداشت فردی و تمیز کاری طبق دستورالعمل بها داده و باعث شوند که ضمن برچسب زنی درست مواد غذایی، قوانین و دستورالعمل ها توسط شما عملی گردند.
محتملا برخی از فعالیت های کاری مستند سازی عملیات کاری خوب را در دستور کار قرار می دهند تا به کنترل هر چیزی کمک نمایند.این می تواند، به ویژه در جاهایی با تعداد زیاد کارگر، یک مزیت باشد، زیرا بیشتر از یک نفر باید با فعالیت های خوب کاری آشنا باشد.اینجا، عملیات خوب کاری اغلب در تشابه با تشریحات شغلی یا دستورالعمل های کاری می آیند.
فعالیت های خوب کاری عموما شامل تمیزکاری، کنترل آفت، دفع زباله و آموزش پرسنل است.مثال های تخصصی تر فعالیت های خوب کاری مثال هایی هستند که غذاهای تولیدی را مطمئن می سازند که در تماس با غذا، بسته بندی مناسب صورت گرفته است و محصولات بدرستی برچسب زنی شده اند.
فعالیت های کاری کم خطر نیاز به خودکنترلی بیشتر از فعالیت های کاری خوب ندارند.این ها مغازه هایی هستند که محصولاتی که نیاز به فریز کردن یا سرد کردن ندارند را می فروشند.
مستند سازی برنامه خودکنترلی
موقع نوشتن برنامه خودکنترلی، شما باید جریاناتی را مد نظر قرار دهید که اهمیت حیاتی در ایمنی غذایی دارند.
شما می توانید این کار را با پرسیدن سوالات زیر از خودتان مطرح نمایید:
در کار شما چه چیزهایی غلط هستند و چیزهای غلط در کجا قرار دارند.
چطور من می توانم کارم را طوری کنترل کنم که چیز غلطی در آن نباشد؟
چطور من می توانم اطمینان پیدا کنم که چیزی در کارم غلط نیست؟
چه کنم وقتی کمابیش چیزی غلط می شود؟
وقتی این سوالات را در جایی که چیزها می توانند غلط باشند مطرح نمایید، یک چشم انداز خوب بدست می آورید:
برای مثال، یک دوره آموزشی محصول را از طریق محل کارتان بگیرید:
محصول را دریافت کنید.
آن را دستکاری کنید.مثلا آن را در اتاق سرد قرار دهید، آماده کنید، بسته بندی نمایید و
شما محصول را بسته بندی کرده و بفروشید(کانتر سرد، بوفه، سرو)
در سه مبحث بعدی شما می توانید مثال هایی ببینید از اینکه چه عمومیت هایی می توانند در رستوران ها و مغازه هایی که محصولات را دریافت می دارند، محصولات را تولید می کنند و محصولات نهایی را ذخیره سازی می کنند غلط باشد.
وقتی شما محصولات را دریافت می دارید-چه می تواند عموما غلط باشد و چه شما می توانید انجام دهید؟
وقتی محصولات را دریافت می دارید آن ها باید تازه بوده و مردم را مریض نکنند.
بنابراین مهم است که محصولات در طی انتقال، خنک و یخزده باقی بمانند.
قبل از ذخیره سازی مواد، شما باید مرتبا درجه حرارت را اندازه بگیرید.
مثال هایی از کنترل محصولات دریافتی
SELFI7

وقتی محصولات را تولید می کنید-چه چیز را عموما غلط انجام می دهید و چه می توانید انجام دهید؟
رستوران ها و مغازه هایی که غذاها را خودشان تولید می کنند باید اطمینان حاصل نمایند که محصولات یکدیگر را آلوده نمی کنند.باکتری های مسبب بیماری می توانند در غذاهایی که به اندازه کافی گرم نشده اند و به سرعت سرد نگشته اند رشد و نمو نمایند.

مثال های کنترل در طی تولید غذاها
SELFI8

استفاده از دستورالعمل که اندازه بخش ها، زمان و درجه حرارت گرمایش و سرمایش را مشخص می کند دارای فایده است.بعد از آن است که بهتر می توان ایمنی غذاها را کنترل نمود.
SELFI9

SELFI5

ذخیره سازی غذاهای آماده برای خوردن
SELFI10

شما باید خودکنترلی را بنویسید
وقتی که با ایمنی غذا مربوط هستید
شما باید خودکنترلی جنبه هایی که اهمیت حیاتی در ایمنی غذا دارند را بنویسید.پس در برنامه خودکنترلی شما موارد زیر باید ثبت شوند:
آنچه که می نویسید و
چقدر آن ها را انجام می دهید
شما ممکن است از فرم هایی که خودکنترلی را آسانتر می کنند استفاده نمایید.
برنامه خودکنترلی شما باید خطاها را به شمار آورد.شما از آن وقتی که چیزها غلط هستند استفاده خواهید کرد.شما باید بنویسید
آنچه که غلط بوده است
چه من در باره اش کردم و
آنچه که من انجام می دهم تا دوباره اتفاق نیفتد
شما باید فرم ها را حداقل برای دو سال نگهداری نمایید.
برنامه خودکنترلی شما باید همیشه با فعالیتتان سازگار باشد
برنامه خودکنترلی شما باید همیشه با فعالیتتان سازگار باشد.اگر شما رستوران یا مغازه تان را تغییر دهید، باید فکر کنید که کدام تغییرات در برنامه لازم است انجام گیرد.
برای مثال، تغییرات می توانند تجهیزات جدید، انتخاب محصول جدید یا تغییر در تجارب کاری باشد.
شما باید برنامه را دست کم سالی یکبار چک کنید تا مطمئن شوید که برنامه با نیازمندی های شما سازگار می باشد.در اینجا می توانید از فرم ها و شماره خطاها استفاده نمایید تا ببینید که چه چیزی باید تغییر نماید.
استفاده از کد شاخه
وقتی شما نیاز به نوشتن برنامه خودکنترلی دارید، کد شاخه می تواند مفید باشد.کد شاخه شامل فرم هایی است که شما می توانید کپی بگیرید تا کنترل پیش رونده تان را ثبت نمایید.
شما باید با سازمان شاخه تماس بگیرید تا کد شاخه را بدست بیاورید.بعضی ها کد شاخه را در وبسایت قرار می دهند و برخی آن را به فروش می رسانند.
تعدادی از کد شاخه ها بصورت دیجیتال در دسترس هستند، به گونه ای که شما می توانید نتایج خودکنترلی خود را در رایانه یا تلفن همراه ثبت نمایید.برای مغازها و رستوران هایی که پیش از این در باره شان صحبت شد، کدهای شاخه مربوطه و سازمان های شاخه را ببینید.
اگر از کد شاخه استفاده نمی کنید
اگر از کد شاخه مصوب استفاده نمی کنید، باید خودتان یک برنامه خودکنترلی طراحی نمایید.
برای فعالیت های غذایی با تولید و انتخاب محدود، مثال های برنامه خودکنترلی سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک می تواند کمک کننده باشد.
به خاطر داشته باشید که مثال باید با فعالیت ها و حرفه شما سازگار باشد.

SELFI6
کنترل فعالیت شما توسط سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک
سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک یک بازدید سرزده کنترلی برای شما تدارک خواهد دید.نقطه انحرافی بازدید کنترلی، کنترل تجارب کاری خوب و برنامه خودکنترلی شما است.
بازرس تعیین می کند که آیا شما نیاز به برنامه خودکنترلی دارید، آیا برنامه خودکنترلی با فعالیت شما سازگار است و آیا شما هر چیزی که باید را انجام می دهید.
در هر بازدید کنترلی، بازرس برنامه خودکنترلی شما و فرم های شما را می بیند.پس شما باید بتوانید همه آن ها را تهیه نمایید.
اگر شما روی برنامه خودکنترلی خود کنترل نداشته باشید، بازرس می تواند شما را هدایت نماید تا آن را تغییر دهید.اگر تجارب کاری خوب شما کافی نباشد، این امکان نیز وجود دارد که به سوی نوشتن برنامه خودکنترلی هدایت شوید.
اگر کارتان را تازه آغاز کرده اید
فعالیت های جدید باید برنامه خودکنترلی خود را به همراه تقاضا برای منابع محلی انجمن غذای دانمارک ارسال نمایند.
بازرس با شما سراسر برنامه را چک کرده و ارزیابی خواهد نمود که آیا به تنظیمات یا اضافاتی نیاز است.پس برنامه خودکنترلی بخشی از مجوز شما خواهد بود.
اگر محصولاتتان را خودتان وارد کنید
اگر محصولات غذایی را مستقیما از کشور دیگر وارد می کنید، نیازمندی های ویژه ای جهت خودکنترلی لازم دارید.این امر هم در مورد محصولات کشورهای اروپایی و هم در زمینه سرزمین های غیر اروپایی صدق می کند.
برای مثال، فعالیت شما باید قبل از شروع واردات ثبت شود و شما باید برنامه ویژه خودکنترلی واردات داشته باشید.
در این باره می توانید در وبسایت سازمان غذا و دامپزشکی دانمارک بیشتر بخوانید.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.