5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

 

NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7
2- خانه کامل


سطل های بوکاشی، اگر بدرستی استفاده شوند، جذب کننده حشره نبوده و بوی سرکه سیب دارند. بوکاشی می تواند هم در داخل و هم در بیرون خانه استفاده شود.

در حالی که خرده ها در درجات حرارت بالاتر بهتر تجزیه می شوند، این ممکن است بویی ناگوار تولید کند. پس، سطل خود را در نقطه ای به طور ملایم خنک نگهداری نمایید. اگر بو ناگوار است، از بیرون بردن سطل هراسی به دل راه ندهید.

آیا می دانستید؟

بوکاشی یک لغت ژاپنی است که از حالت اولیه تغییر کرده است. این لغت از تجربه کشاورزی ژاپنی مشتق شده است؛ جایی که کشاورزان زائدات غذایی را در خاک غنی از میکروارگانیزم دفن می کردند تا سریعتر تجزیه شود.( بین 1 تا 3 هفته). داستان تا 1980 ادامه داشت و بعد تجربه به داخل سطل های بوکاشی منتقل شد.

    AFT             BEF


          بعد                                         قبل