5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

کمپوست و خاک رویی: با هم اختلاف دارند؟

گفته شده که خاک سالم، گیاه سالم تولید می کند و گیاه سالم انسان سالم بوجود می آورد. کمپوست، خاک رویی و اختلاط گلدانی سه عنصر حیاتی باغبانی و کشاورزی می باشند. آن ها نقش حیاتی در حمایت از رشد و نمو گیاه ایفا می کنند، اما ترکیب و هدف استفاده از آن ها متفاوت از دیگری است.
در این مجموعه می خوانید:

کمپوست چیست؟

سیستم های کمپوست سازی

مزایای کمپوست

TOPCOM1

خاک رویی چیست؟

اختلاف بین خاک رویی و کمپوست

چطور از کمپوست و خاک رویی در باغ استفاده کنیم؟

اختلاط گلدانی چیست؟

توصیه ای برای چمن

اهمیت سلامت خاک بر کسی پوشیده نیست. باغ های موفق و برداشت های سخاوتمندانه با خاک سالم آغاز می شوند.

در این متن، من کمپوست، خاک رویی و اختلاط گلدانی را تعریف کرده و از استفاده های آن ها در باغبانی خانگی می گویم.

کمپوست چیست؟

کمپوست یک نوع ماده آلی است که با تجزیه خرده های غذایی، زائدات حیاط، دیگر مواد آلی تولید می شود. فرایند تجزیه بطور طبیعی در طول زمان اتفاق می افتد، ولی همچنین می تواند با کمک سطل های کمپوست ساز و یا پشته ها تسریع گردد.

کمپوست، غنی از مواد مغذی است و برای گیاهان به عنوان کود طبیعی عمل می کند. این ماده، ساختار و حاصلخیزی خاک را بهبود می دهد و رشد ریشه ها و جذب آب و مواد مغذی توسط آن ها را راحت تر می سازد.

کمپوست سازی یک راه ساده و ماندگار برای کاهش زائدات، حفظ منابع و تسریع رشد گیاهی است. با کمپوست سازی خرده های غذایی، زائدات باغی، مواد آلی دیگر شما می توانید یک افزودنی خاک غنی از مواد مغذی تولید کنید که مواد شیمیایی مضر و کودهای مصنوعی ندارد. کمپوست سازی، همچنین، یک راه عالی برای کاهش رد پای کربن است، زیرا فرآیند تجزیه کربن را می گیرد و انتشار گازهای گلخانه ای را کم می کند.

سیستم های کمپوست سازی

چندین نوع مختلف سیستم کمپوست سازی وجود دارد، که هر کدام مشخصه ها و مزایای منحصر به فرد دارند:

کمپوست سازهای معلق( چرخان) ظروف کمپوستر هستند که می چرخند تا برای تجزیه بیشتر، مواد آلی را مخلوط و هوادهی نمایند. آن ها برای مردمی که مایلند به فرآیند کمپوست سازی سرعت دهند و فضای بیرونی زیادی ندارند ایده آل می باشند.( ابداع ما در تولید سطل های کمپوست ساز پاسیویی این دو مشخصه را با هزینه کم بر آورده می سازد!) کمپوست سازهای معلق برای تبدیل خرده های غذایی و زائدات باغی به کمپوست قابل استفاده در چند هفته فوق العاده است.

توده ها یک روش سنتی کمپوست سازی هستند که در آن ها مواد آلی در یک سطح مشخص توده می شوند و اجازه داده می شود که در طی زمان تجزیه شوند. توده ها می توانند در حیاط پشتی ساخته شوند و آن ها اختیار فوق العاده برای کسانی هستند که مقدار زیادی مواد آلی را کمپوست می کنند. تکمیل فرآیند به چند ماه زمان نیاز دارد، اما حداقل کوشش و هزینه را هم می طلبد.

سطل ها سیستم های کمپوست سازی بسته ای هستند که می توانند از واریته ای از مواد همچون چوب، پلاستیک و فلز ساخته شوند. آن ها در حالی که گرما و رطوبت را حفظ می کنند، کمک می کنند که آفات و بو دور نگه داشته شود. سطل ها برای کمپوست سازی حوزه های شهری یا حیاط پشتی های کوچک خوب هستند، و می توانند کمپوست کیفیت بالا را در چند سال تولید کنند.( سطل های تولیدی ما کمپوست را در مدت زمان کوتاهتری تولید می کند)

بوکاشی یک روش کمپوست سازی است که با استفاده از مخلوط ویژه میکروب های مفید تخمیر مواد آلی را انجام می دهد. این فرآیند می تواند واریته گسترده تری از مواد را تجزیه کند و اغلب در داخل خانه و یا فضای کوچک کمپوست سازی صورت می گیرد. بوکاشی یک راه عالی برای مردمی است که در آپارتمان زندگی می کنند و یا به فضای بیرونی دسترسی ندارند.

ورمی کمپوست از کرم ها استفاده می کند تا مواد آلی را به خاک غنی از مواد مغذی تجزیه کند. کرم ها مواد آلی را مصرف می کنند، و فضله های آن ها( باقیمانده ها) یک افزودنی خاک ارزنده هستند. ورمی کمپوست برای مردمی فوق العاده است که می خواهند کمپوست کیفیت بالا در داخل خانه یا فضاهای کوچک تولید کنند و در آن تولید خاک غنی از مواد مغذی در زمانی به کوتاهی چند هفته صورت می گیرد.

 TOPCOM2

قسمت دوم

 

قسمت سوم