5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7
5-  کود مایع بوکاشی

BUKNUM15VE
همچنانکه خرده ها تجزیه می شوند، یک مایع غنی از نیتروژن تولید می کنند که دارای کلی میکروارگانیزم هست: مایع بوکاشی! این مایع را باید دست کم یک یا دو بار در هفته از طریق شیر سطل، زهکشی نمایید.
یک فنجان کوچک از مایع به ازای هر 10 لیتر آب

wormE

مایع بوکاشی فوق العاده تغلیظ شده است و برای کوددهی گیاهان عالی است. 1 فنجان کوچک مایع بوکاشی را با 10 لیتر آب سطل مخلوط کنید.( باید رنگ چای رقیق باشد) و گیاهان شما عاشقش خواهند شد.

BEF      AFT

          قبل                              بعد

نکات

اگر برای کار یا تعطیلات، شهر را ترک می کنید می توانید سطل را رها کنید تا عملیات تخمیر صورت گیرد. ممکن است بخواهید اسپری آنزیم یا دانه اضافی اضافه کرده و اطمینان حاصل نمایید که در سطل محکم و آب بند است.

با طولانیتر شدن تخمیر، تجزیه در خاک یا سطل کمپوست سریعتر صورت می گیرد. عموما خرده های شما بعد از 4 هفته کاملا تخمیر می شوند.

در شکل رقیق نشده، مایع به عنوان یک زهکش طبیعی تمیز کننده عمل می کند. شما می توانید ماهی یکبار کمی از آن را در سینک بریزید تا کمک به پیشگیری از تولید جلبک نماید. باکتری های خوب کمک می کنند تا آبراهه ها تمیز شوند.