5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

چرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7

6- اجتناب از مشکلات

BUKNUM16V

بوهای بد

BUKNUM17V
کپک سفید

BUKNUM18V
کپک سبز_ آبی

BUKNUM19V
اگر بوی سطل بد است:
معمول است که سطل بوی مختصر اسیدی بدهد. اگر بوی سطل بد است، احتمالا خرده ها در عوض تخمیر، گندیده شده اند.

زائدات گندیده را در حداقل 10 سانت عمق خاک باغچه و یا یک گلدان بزرگ دفن کنید. سطل را کلا بشویید و از نو شروع کنید. برای اینکه بعدها دچار این مشکل نشوید:
در را خوب ببندید.
اسپری آنزیم را در حد کافی اضافه کنید.
مایع بوکاشی را مکررا زهکشی نمایید.
سطل را در جای نسبتا خنک نگهداری نمایید.

BEF      AFT
          قبل                              بعد
نکات
به منظور به حداقل رساندن بوی ناگوار یا کپک سبز_ آبی در سطل، سعی کنید سطل را هر سه هفته یکبار خالی کنید؛ حتی اگر کاملا پر نشده باشد.