walden-pondبیشتر کلاه هایی که سر افراد مختلف می رود در نتیجه ناآگاهی است.این ناآگاهی هم می تواند منجر به خرید دستگاه تصفیه آبی که نیاز به آن وجود ندارد شود و هم موجب سپردن عملیات سمپاشی به شرکت های فاقد صلاحیتی که سررشته ای از این کار ندارند گردد.


با این حساب شما با گرفتن مشاوره می توانید هزینه مختصری کرده و از پرداخت وجوه قابل ملاحظه بی دلیل و بی فایده ممانعت به عمل آورید.
مشاوره تلفنی به درد آگاه شدن از دلایلی که بازرسان بهداشت محیط و یا ممیزین دفاتر سلامت ، اصناف مختلف را وادار به انجام کاری می کنند نیز خورده و ایشان را مطلع می سازد که ایراد گرفته شده واقعا عیب است و یا به علت برداشت اشتباه، ایراد به حساب آمده است.
از همه این ها گذشته گاه مشاوره تلفنی موجب درآمد زایی می گردد.به عنوان مثال کسانی که با جداسازی پسماندهای تر و خشک توانسته اند با فروش پسماندهای خشک درآمد کسب کنند می توانند با مشاوره تلفنی مطلع شوند که این پسماندها را می توانند به گونه ای جداسازی نمایند که درآمد فروش آن ها از آنچه تاکنون بوده است بیشتر شود.
در خاتمه باید یادآور شد که از مشاوره تلفنی باید بر مبنای هزینه آن توقع و انتظار داشت، زیرا در برخی موارد رفع مشکل نیاز به حضور در محل و اخذ اطلاعات فراوان و بررسی انواع و اقسام راه حل ها و انتخاب کم هزینه ترین و مثمرثمرترین چاره عملی و امکان پذیر دارد.