5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

چرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انتخاب ظرف درست، مواد درست و کمپوست سازی از صفر( کد 0587)

بعد از انتخاب ظرف درست، و مواد کمپوست سازی مناسب، اکنون وقت آن رسیده که کمپوست سازی از صفر را بیاموزیم.

چک لیست

قبل از آغاز، اجازه دهید یک چک لیست از آیتم هایی اماده کنیم که برای روز اول مورد نیاز هستند.

سطل کمپوست دردار و سوراخ های هوا( از اینجا سفارش دهید)

زائدات تر

زائدات خشک( به همراه سطل کمپوست ارائه می شود)

یک چوب بلند

خاک زنده

شیر کره و آب

کاغذ روزنامه

آغاز کمپوست سازی

 AFT p1 0587

اجازه دهید با سطل خالی شروع کنیم

کف ترین لایه سطل باید مواد خشکی همانند ترکه و شاخ و برگ( ساقه های کوچک)، برگ های خشک، کوکو پیت، ورقه مقوای خرد شده باشد. هر آب اضافی لایه های بالا باید توسط این مواد خشک جذب شود.
زائدات آشپزخانه را به گونه ای اضافه کنید که آن ها هر روز روی لایه جمع شوند.
برای هر قسمت زائدات غنی از نیتروژن از قبیل زائدات سبز یا زائدات آشپزی، 3 قسمت زائدات غنی از کربن یا زائدات خشک اضافه کرده و خوب به هم بزنید. این از بوی بد جلوگیری می کند و اطمینان می دهد که لایه بالایی همیشه از مواد خشک ممانعت کننده از تولید مگس تشکیل شده است.
از باغ، یک لایه از خاک زنده را به سطل اضافه کنید.
هفته ای یکبار شیر کره اضافه کنید، که میکروب های سطل را هم فراهم خواهد کرد.
آب را به سطل کمپوست اسپری نمایید. رطوبت باید به گونه ای در سطل نگهداری شود که بسیار تر یا بسیار خشک نباشد. آب زیاد، سطل را لجنی می کند و خشکی باعث می شود فرآیند کمپوست سازی کند پیش برود.
برای جلوگیری از تولید مگس در اطراف، به لایه نهایی روزنامه اضافه کنید.
فقط 80 درصد سطل کمپوست را پر کنید. فضای باقیمانده را برای چرخش هوا آزاد باقی بگذارید.
اطمینان حاصل کنید که سوراخ زهکشی کف را ایجاد کرده اید تا آب اضافی را از سطل خارج نماید.
با چوب، دو بار در هفته محتویات را مخلوط نمایید تا به هوا اجازه دهد به کمپوست راه پیدا نماید.

اکنون سطل کمپوست، آماده کمپوست سازی با مواد تر و خشک است. با پیروی از بهترین تجارب، کمپوست می تواند به همراه اجتناب از حشرات و بوی بد در مدت کوتاهی برداشت شود. برای دانستن بهترین تجارب با ما تماس بگیرید.

AFT p2 0587

سوراخ های تهویه هوا

AFT p3 0587

موقعیت

AFT p4 0587

لایه مقوای ریز، ریز شده

 AFT p5 0587

لایه کاغذ ریز ریز شده

AFT p6 0587

زائدات سبزی کمپوست

AFT p7 0587

لایه های کمپوست

AFT p8 0587

لایه کوکوپیت

AFT p9 0587

دومین لایه کمپوست

AFT p10 0587

مخلوط کمپوست

AFT p11 0587

لایه بالایی

AFT p12 0587

بعد از دو روز