walden-pond1-معرفی
کرم های خاکی بیش از 20 میلیون سال است که روی کره طمین ظاهر شده اند.در این زمان، آن ها نقششان در نگهداری چرخه مستمر متحرک زندگی را بدرستی صورت داده اند.هدف آن ها ساده ولی مهم است.آن ها راه طبیعی بازیافت مواد مغذی آلی از بافت های مرده هستند که به ارگانیزم های زنده بر می گردند.خیلی ها ارزش این کرم ها را بررسی کرده اند.تمدن های قدیمی از قبیل مصر و یونان نقشی که کرم های خاکی در خاک بازی می کنند را ارزشگذاری کرده اند.فرعون مصر، کلئوپاترا، گفته است:"کم های خاکی مقدسند" او به نقش مهمی که کرم ها بعد از سیلاب های سالانه در باروری زمین های زراعی دره نیل ایفا می کنند پی برده است.چارلز داروین محسور کرم ها بود و آن ها را برای 39 سال مطالعه کرد.با مطالعه کرم های خاکی بود که داروین چنین گفته است:"ممکن است گمان شود که بسیاری از دیگر حیوانات دنیا هم به اندازه کرم های خاکی مهم بوده و بخشی از تاریخ دنیا به حساب می آیند، اما نباید فراموش کرد که کرم خاکی منبع طبیعی باروری و زندگی است.


کرم های خاکی در خاک زندگی کرده و از مواد آلی در حال فساد تغذیه می کنند.بعد از هضم، مواد هضم نشده از طریق جهاز هاضمه کرم خاکی حرکت می کند، یک لایه نازک روغن روی مدفوع کرم خاکی قرار می گیرد.این لایه در طی زمان دو ماهه فرسوده می شود.پس هر چند مواد مغذی گیاهی بلافاصله در دسترس هستند، آن ها به آرامی رها می شوند تا طولانیتر باقی بمانند.فرآیند در جهاز هاضمه کرم خاکی زایدات آلی را به کود طبیعی تبدیل می کند.این به معنای این است که پی اچ مدفوع 7 است و مدفوع بی بو می باشد.مدفوع کرم شامل باکتری است.پس فرآیند در خاک ادامه یافته و فعالیت میکروبی پیشرونده است.

VERMICO3
ورمی کمپوست نهایی الک شده

VERMICO4

ورمی کمپوست آماده برای فروش
ورمی کمپوست فرآیند تبدیل زایدات آلی به مدفوع کرم است.مدفوع کرم برای باروری خاک خیلی مهم است.مدفوع شامل مقادیر بالای نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیوم است.مدفوع نسبت به خاک بالایی خوب 5 برابر نیتروژن در دسترس بیشتر، 7 برابر پتاس در دسترس بیشتر، یک و نیم برابر کلسیم در دسترس بیشتر دارد.پژوهشگران متعددی نشان داده اند که مدفوع کرم خاکی هوادهی، خلل و فرج، ساختمان، زهکشی و ظرفیت نگهداری رطوبت فوق العاده دارد.محتویات مدفوع کرم خاکی به همراه کشت و زرع طبیعی ایجاد شده توسط عملیات نقب زنی کرم ها میزان نفوذپذیری آب در خاک را افزایش می دهد.در آب، مدفوع کرم می تواند نزدیک 9 برابر وزن خود را نشان دهد.تبدیل کرمی یا استفاده از کرم خاکی برای تبدیل زایدات به افزودنی های خاک در زمان هایی در مقایس نسبتا کوچک انجام شده است.یک نرخ توصیه شده کاربرد ورمی کمپوست 15 تا 20 درصد می باشد.
ورمی کمپوست در مقیاس های کوچک و بزرگ انجام می شود.در المپیک تابستانی سیدنی در کشور استرالیا، استرالیایی ها از کرم ها برای نگهداری تن ها و تن ها از زایدات خود استفاده نمودند.آن ها سپس فهمیدند که زایدات تولیدی کرم ها برای خاک ها و گیاهانشان خیلی مفید بود.مردم ایالات متحده تاسیسات ورمی کمپوست تجاری دارند.آن ها تعداد کرم ها را زیاد کرده و مدفوع تولیدی کرم ها را به فروش می رسانند.مردمی هستند که باغ ها یا مزارع خیلی کوچک دارند و ممکن است کرم خاکی ها را روی توده کمپوست خود بگذارند.آن ها از این جریان به عنوان کود استفاده می کنند.
ورمی کمپوست و استفاده از آن
ورمی کمپوست چیزی جز مدفوع کرم نیست که غنی از هوموس و مواد مغذی می باشد.ما می توانیم کرم خاکی ها را بطور مصنوعی در مخزن آجری یا نزدیک بدنه/ تنه درختان(به ویژه درختان باغی) پرورش دهیم.با تغذیه این کرم های خاکی با بیومس و مراقبت مناسب از غذای کرم خاکی ها(بیو مس) ما قادر خواهیم بود مقادیر مورد نیاز ورمی کمپوست تولید نماییم.
2-مواد و آماده سازی ورمی کمپوست
هر نوع از زایدات قابل تجزیه زیستی
1-باقیمانده های محصولات
2-بیومس علف هرز
3-زایدات سبزیجات
4-بستری از برگ
5-پسماندهای هتل ها
6-زایدات صنایع کشاورزی
7-بخش قابل تجزیه زیستی زایدات شهری و روستایی
فاز ورمی کمپوست
فاز 1: فرآیند شامل جمع آوری زایدات، خرد کردن، جداسازی مکانیکی فلز، شیشه و سرامیک و ذخیره زایدات آلی است.
فاز 2: پیش هضم زایدات آلی برای بیست روز با کپه کردن مواد همراه با فضولات مایع احشام.این فرآیند مواد را بصورت جزیی هضم کرده و آن ها را برای مصرف کرم خاکی سازگار می نماید.فضولات احشام و مایع بیوگاز ممکن است بعد از خشک کردن مورد استفاده قرار گیرند.فضولات مایع نباید برای تولید ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرند.
فاز 3: آماده کردن بستر کرم خاکی.یک پایه بتنی برای قرار دادن زایدات فراهم آوری ورمی کمپوست باید مورد استفاده قرار گیرد.خاک سست به کرم ها اجازه می دهد که وارد خاک شوند و همچنین در هنگام آبیاری، تمام محتویات مغذی محلول همراه با آب داخل خاک می شوند.
فاز 4: جمع آوری کرم های خاکی بعد از جمع آوری ورمی کمپوست.سرند کردن مواد کمپوست شده جهت جداسازی مواد کاملا کمپوست شده.مواد تا اندازه ای کمپوست شده دوباره در بستر ورمی کمپوست قرار می گیرند.
فاز 5: ذخیره سازی ورمی کمپوست در جای مناسب تا رطوبت نگهداری شده و به میکروارگانیزم های مفید اجازه رشد کردن داده شود.
آنچه که کرم ها نیاز دارند
پنج تا از ضروریات
کرم های کمپوست نیاز به 5 چیز اساسی دارند:
1-یک محیط زنده مساعد که معمولا بستر نام دارد.
2-یک منبع غذایی
3-رطوبت مناسب(بیش از 50 درصد آب از لحاظ وزنی)
4-هوادهی مناسب
5-حفاظت از درجه حرارت های فوق العاده
این 5 ماده اساسی بطور جزیی تر در ذیل مورد بحث قرار گرفته اند:
بستر سازی
بستر ماده ای است که کرم ها را دارای سکونتگاه نسبتا پایدار می نماید.این سکونتگاه باید دارای مشخصات زیر باشد:
قابلیت جذب بالا
کرم ها از طریق پوستشان نفس می کشند و بنابراین باید دارای محیط مرطوب باشند تا زنده بمانند.اگر پوست کرم خشک شود می میرد.اگر کرم ها در حال رشد و نمو هستند، بستر باید بتواند آب را نسبتا خوب جذب کرده و نگهداری نماید.
پتانسیل حجیم سازی خوب
اگر مواد در شروع کار خیلی متراکم باشند یا به سختی فشرده شوند، جریان هوا کاهش یافته یا حذف می گردد.کرم ها همانند ما نیاز به اکسیژن دارند تا نمیرند.مواد مختلف از طریق گستره ای از عوامل بر روی خلل و فرج کلی بستر تاثیر می گذارند.این ها شامل اندازه و شکل ذره، بافت، قدرت و سختی سازه آن می باشند.کل این تاثیرات در این متن تحت عنوان پتانسیل حجیم سازی ماده تعریف می شود.
محتویات پایین نیتروژن و یا پروتئین(نسبت بالای کربن به ازت)
اگر چه کرم ها با تجزیه، بسترشان را مصرف می کنند، خیلی مهم است که این فرآیند آرام صورت گیرد.محتویات بالای پروتئین یا ازت منجر به تجزیه سریع شده و اغلب با شرایط کشنده ای از قبیل تولید حرارت و نامساعد سازی مرتبط است.حرارت بالا می تواند در لایه های غذایی سیستم ورمی کمپوست یا محیط کشت کرم ایمنی ایجاد نماید، اما این موضوع در بسترسازی صدق نمی کند.
نیازمندی ها
پناهگاه: محیط کشت سایبان دار کرم ها برای حفاظت کرم ها از نور فوق العاده و باران توصیه شده است.تمامی کارآفرینان واحدهایشان را در نزدیکی طویله، مرغدانی، زیر زمین و حیاط خلوت احداث کرده اند.
ظروف: مخازن از سیمان ساخته می شوند.ان ها با دیواره مقسم به دو نیم تقسیم می گردند.سری دیگر مخازن برای تجزیه مقدماتی احداث می گردند.
بستر سازی و مواد مغذی: در شروع کار، اغلب خانم ها از فضولات گاوی به منظور پرورش دادن تعداد کافی کرم های خاکی استفاده می کنند.به مجرد ایجاد جمعیت های زیاد، آن ها می توانند کار را با تمام انواع زایدات آلی آغاز نمایند.نیمی از کارآفرینان اکنون به جمعیت های 12000 تا 15000 کرم خاکی بالغ رسیده اند.
3-روش شناسی تولید ورمی کمپوست
1-انتخاب کرم خاکی مناسب
برای تولید ورمی کمپوست، تنها کرم های خاکی که در سطح زندگی می کنند باید مورد استفاده قرار گیرند.کرم های خاکی که زیر خاک زندگی می کنند مناسب تولید ورمی کمپوست نیستند.کرم های خاکی افریقایی(اودریلوس انجنیال)، کرم های قرمز(ایزنیا فوئتیدا) و کرم کمپوست(پرونیکس اکسکواتوس)، کرم هایی هستند که می توانند در تولید کمپوست مورد استفاده قرار گیرند.تمام سه کرم می توانند با هم مخلوط شده و در تولید ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرند.کرم افریقایی(اودریلوس انجینیال) نسبت به دو نوع دیگر ترجیح داده می شود، زیرا در دوره زمانی کوتاهتر کرم های جوان بیشتر و محصول ورمی کمپوست بیشتری تولید می نماید.

VERMICO5
کرم خاکی افریقایی(اودریلوس انجنیال)

VERMICO6

کرم ببری یا چروک قرمز(ایزنیا فوئتیدا)

VERMICO7

کرم های آسیایی(پری نونیکس اکاواتوس)
2-انتخاب مکان تولید ورمی کمپوست
ورمی کمپوست می تواند در هر جایی که رطوبت بالا، سایه و خنکی داشته باشد تولید شوند.طویله یا مرغداری متروک یا ساختمان بلااستفاده می تواند مورد استفاده قرار گیرد.اگر تولید در یک جای باز صورت می گیرد، جای سایه باید انتخاب گردد.یک بام پوشالی ممکن است برای حفاظت فرآیند از نور مستقیم خورشید و باران مورد استفاده قرار گیرد.زایدات توده شده برای تولید ورمی کمپوست باید با کیسه های گونی مرطوب پوشانده شوند.
3-ظروف تولید ورمی کمپوست
یک لگن سیمانی ممکن است با ارتفاع 2.5 فوت و عرض 3 فوت ساخته شود.طول ممکن است وابسته به اندازه اتاق فیکس شود.کف لگن باید دارای شیب کافی باشد تا آب مازاد ورمی کمپوست زهکش گردد.یک چاهک کوچک نگهدارنده آب زهکشی شده مورد نیاز خواهد بود.
با پر شدن کف، آجرها و بلوک های مجوف به گونه ای ترتیب داده می شوند که فضایی به ارتفاع یک فوت را فراهم نمایند.عرض همان 3 فوت است و طول به اندازه مناسب جهت برداشت سریع طراحی می گردد.در این روش، ارزیابی میزان رطوبت بسیار ساده خواهد بود.هیچ آب اضافی زهکشی نخواهد شد.ورمی کمپوست می تواند در جعبه های چوبی، قوطی های پلاستیکی یا هر ظرف دارای سوراخ زهکش تحتانی تولید شود.

VERMICO8
لگن سیمانی

VERMICO9

زایدات لیف نارگیل

VERMICO10

خاک اره

VERMICO11

زباله نیشکر
4-بستر کشت کرم
بستر کشت کرم یا بستر کرم(سه سانتیمتر) می تواند با قرارگیری بعد از خاک اره یا سبوس یا زایدات لیف نارگیل یا زباله نیشکر در کف لگن/ظرف فراهم گردد.یک لایه از ماسه نرم(سه سانتیمتر) باید روی بستر کشت گسترده شده و توسط یک لایه از خاک باغچه(سه سانتیمتر) پیگیری گردد.تمام لایه ها باید با آب مرطوب گردند.
مواد بسترسازی عمومی

VERMICO1

در صورت دسترسی، کاغذ ریز ریز شده یا مقوا بستر عالی فراهم می کنند، به ویژه وقتی با منابع عمومی آلی مزرعه همانند پوشال و کاه ترکیب شوند.هر چند، تولید کنندگان مواد آلی باید مراقب بوده و اطمینان حاصل نمایند که چنین موادی تحت استانداردهای صدور مجوز مواد آلیشان کنترل نمی شوند.الیاف کاغذ و مقوای جمع آوری شده در برنامه های زایدات شهری نمی توانند برای اهداف صدور مجوز مورد تایید قرار گیرند.با این حال، ممکن است در مواردی منابع الیافی حاصل از تولید کنندگان ویژه به دست آمده و مورد تایید قرار گیرند.این موضوع باید بر پایه مورد به مورد مورد توجه قرار گیرد.ماده دیگر این طبقه بندی لجن آسیاب کاغذ است که دارای میزان جذب بالا و اندازه ذره کوچک بوده و به عنوان مکمل نسبت بالای کربن به ازت و خواص حجیم سازی خوب کاه، پوست، برس آرایش یا تراشه های چوب را دارد.در صورتی که کاربر مجوز مواد آلی را دارد، لجن باید مورد تایید قرار گیرد.
به طور کلی باید به خواننده یادآور شویم که انتخاب مواد بستر کلید محیط کشت موفق کرم یا ورمی کمپوست می باشد.در صورت موجودیت شرایط خوب، کرم ها می توانند به طور قابل ملاحظه و زیادی بارآور(و زاد و ولد کننده) باشند.در مقابل، وقتی نیازهای اساسی آن ها برآورده نشود، بازدهی آن ها به سرعت افت می کند(شرح رطوبت را در زیر ببینید) ترکیب خوب بستر، عنصر اساسی است که این نیازها را برآورده می سازد. ان ها در برابر حرارت خیلی بالا حفاظت ایجاد نموده و سطوح مورد نیاز اکسیژن، سطوح مورد نیاز و پایداری رطوبت را فراهم می آورند.خوشبختانه، عموما در مزرعه سخت نیست که ترکیب خوب بستر فراهم شده و اهمیت بحرانی آن ها در فرآیند در نظر گرفته شود.مشکلترین معیار برای اینکه به میزان کافی فراهم شود معمولا جذب است.در نگهداری رطوبت از مهمترین آن ها که پوشال است تا حتی کاه مواد خوبی به حساب نمی آیند.این کار را می توان به راحتی با اختلاط پوشال با مقداری فضولات کهنه یا گوسفند یا فضولات کمپوست شده احشام ساماندهی نمود.نتیجه تا اندازه ای مشابه مشخصات بستر فضولات کهنه اسب می باشد.
اختلاط بستر یگانه یک فرایند منفرد نیست.این کار می تواند توسط دست و با یک چنگک انجام شود(کارهای کوچک) این کار می تواند با باکت تراکتور صورت پذیرد(کارهای بزرگتر) در صورت دسترسی، کار را حتی می توان با کمک میکسر تغذیه کشاورزی انجام داد.لطفا توجه داشته باشید که دومی فقط برای عملکردهای بزرگ تجاری و برای جاهایی که سطوح بالای بازدهی و کیفیت محصول پایدار مورد نیاز است مناسب خواهد بود.
5-تغذیه کرم
کرم های کمپوست خورنده های بزرگی هستند.تحت شرایط ایده ال، آن ها می توانند مازاد بر وزن بدن خود مصرف داشته باشند.با این حال وفق قاعده ای عمومی و سرانگشتی، مصرف روزانه آن ها به اندازه نصف وزن بدن منظور می شود.آن ها تقریبا هر چیزی را با سرمنشا آلی می خورند(خواه گیاهی و خواه حیوانی).با این حال طبیعی است که کرم ها غذاهایی را نسبت به دیگران ترجیح دهند.کودها عمومی ترین چیزهایی هستند که مورد استفاده تغذیه کرم ها قرار می گیرند.کودهای گاوی و گاو پرواری بهترین غذای طبیعی ایزنیا می باشند و باید در این میان توجه داشت که کود خرگوش یک استثنا به حساب می آید.اولی در مقادیر زیاد در دسترس تر است و اغلب جهت تغذیه مورد استفاده واقع می گردد.
توده های غذایی عمومی کرم
6-انتخاب برای تولید ورمی کمپوست
فضولات احشام(به استثنای خوک، ماکیان و بز)، زایدات مزرعه، باقیمانده های محصول، زایدات فروشگاههای سبزیجات، زایدات فروشگاههای گل، زایدات صنایع کشاورزی، زایدات فروشگاههای میوه و تمامی دیگر زایدات قابل تجزیه زیستی مناسب تولید ورمی کمپوست می باشند.فضولات احشام قبل از استفاده در تولید ورمی کمپوست باید در برابر نور خورشید قرار گرفته و خشک شوند.زایدات دیگر به همراه فضولات گاوی باید قبل از اینکه در بستر کرم جهت ورمی کمپوست قرار گیرند به مدت 20 روز پیش هضم گردند.
7-قرار دادن زایدات در ظرف
مواد زاید پیش هضم شده باید با 30 درصد وزنی یا حجمی فضولات احشام، گلی شوند.زایدات مخلوط شده تا لبه در داخل لگن/ ظرف قرار داده می شوند.سطح رطوبت باید در 60 درصد نگهداری شود.روی این مواد کرم خاکی انتخابی بطور یکنواخت قرار داده می شود.در ازای هر یک متر طول، یک متر عرض و 0.5 متر ارتفاع یک کیلوگرم کرم(1000 عدد) مورد نیاز خواهد بود.الزامی نیست که کرم خاکی داخل زایدات قرار گیرد.کرم خاکی خودش داخل آن خواهد شد.
8-آبیاری بستر کرم
آبیاری روزانه بستر کرم مورد نیاز نیست.با این حال، نگهداری 60 درصد رطوبت در سراسر دوره لازم خواهد بود.اگر لزومی به اضافه کردن باشد، چکانیدن به بستر نسبت به ریختن آب ارجح دانسته می شود.قبل از برداشت ورمی کمپوست آبیاری باید متوقف گردد.
9-برداشت ورمی کمپوست
در روش لگن کمپوست، فضولات تشکیل شده در لایه بالایی بطور دوره ای جمع آوری می شوند.جمع آوری ممکن است یکبار در هفته انجام شود.فضولات دستی برداشته شده و در جایی سایه، تپه ساختمان مانندی را تشکیل می دهند.برداشت فضولات باید تا حضور کرم های خاکی در لایه بالایی باشد.این برداشت دوره ای برای جریان آزاد و باقی نگاه داشتن کیفیت کمپوست لازم است.کار عاقلانه دیگر این است که کمپوست نهایی با انجام آبیاری فشرده شود.در نوع بستر کوچک روش ورمی کمپوست، برداشت دوره ای مورد نیاز نیست.از آنجا که ارتفاع مواد زاید تپه شده یک فوت است، ورمی کمپوست تولیدی بعد از اتمام فرآیند برداشت خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غذا مزایا معایب
کود احشام مواد مغذی خوب، غذای طبیعی، بنابراین سازگاری کمی مورد نیاز است بذر علف های هرز نیاز به پیش کمپوست سازی را الزامی می نماید
کود ماکیان میزان بالای ازت مواد مغذی خوب و محصولی باارزش بالا را فراهم خواهد نمود سطوح بالای پروتئین می تواند برای کرم ها خطرناک باشد.پس باید در مقادیر کوچک استفاده شود.برای کرم های خو نگرفته با این ماده غذایی سازگاری بالا لازم است.ممکن است پیش کمپوست سازی لازم باشد اما اگر احتیاط اعمال شود انجام این کار الزامی نیست
کود گوسفند و بز ماده مغذی خوب پیش کمپوست سازی مورد نیاز است(بذر علف های هرز) اندازه کوچک ذرات می تواند منجر به فشردگی گردد.ماده حجیم سازی اضافی مورد نیاز است
کود خوک مواد مغذی خوب، تولید ورمی کمپوست فوق العاده معمولا در شکل مایع است، بنابراین باید آبگیری شود یا با مقادیر بالای بستر فوق العاده جاذب مورد استفاده قرار گیرد
کود خرگوش محتویات ازت بالا بعد از ماکیان، مواد مغذی خوب، شامل میکسی خیلی خوب از ویتامین ها و مواد معدنی، تغذیه ایده آل کرم خاکی به خاطر محتویات ادراربالا باید قبل از استفاده نشت شود.در مقادیر بسیار زیاد می تواند گرمای بالا دریافت دارد.معمولا دسترسی خوب نیست
خرده های تازه غذا(به عنوان مثال پوست، زایدات دیگر آماده سازی غذا، باقیمانده ها، زایدات فرآیندی تجاری غذا)
مواد مغذی فوق العاده، محتویات رطوبت خوب، احتمال جبران از طریق هزینه های خالی کردن زایدات فوق العاده ارزشمند(وابسته به منبع)، ازت بالا می تواند منجر به گرمای بالا باشد.زایدات پر گوشت و پرچربی می توانند شرایط بی هوازی و بو تولید کنند و آفات را جذب نمایند.پس نباید بدون پیش کمپوست نمودن مورد استفاده قرار گیرند.
زایدات غذایی پیش کمپوست شده مواد مغذی خوب، تجزیه جزیی هضم کرم ها را ساده تر و سریعتر می سازد، می تواند شامل گوشت و دیگر زایدات چربی باشد، تمایل کمتر به گرمای بالا مواد مغذی کمتر از زایدات غذایی تازه
زیست جامدات(فضولات یا کود انسانی) مواد مغذی و محصول فوق العاده، می تواند لجن فعال یا غیر فعال و لجن سپتیک باشد.احتمال بازگشت سرمایه مدیریت زایدات وجود دارد فلزات سنگین و آلودگی شیمیایی(اگر از منابع شهری باشد) ایجاد بو در طی کاربرد در بسترها(کنترل کرم ها نسبتا سریع است) احتمال بقای پاتوژن در صورت کامل نبودن فرآیند
خزه دریایی مواد مغذی خوب، منجر به تولید فوق العاده، ریزمغذی های بالا و میکروب های مفید نمک باید شستشو شود، چون مخرب کرم ها است.دسترسی متعدد ناحیه ای
نی های لوبیا(ساقه لوبیا) محتویات ازت بالا آن ها را همانند بستری معقول شایسته غذای خوب می کند سطوح رطوبت همانند دیگر غذاها بالا نیست.نیاز به ورودی بیشتر و پایش دارد
مقوای موجدار(شامل موم) مواد مغذی فوق العاده(به سبب چسب پروتئینی بالای مورد استفاده در نگهداری لایه ها در کنار هم) کرم ها این مواد را دوست دارند.احتمال بازگشت سرمایه از طریق مدیریت زایدات باید ریزریز شود(گستره مومی) و یا مستغرق گردد(غیر مومی) تا بعد به مصرف تغذیه برسد.
ماهی، زایدات ماکیان، زایدات خونی، مردار حیوانات محتویات ازت بالا مواد مغذی خوب را تامین می نماید.فرصتی برای تبدیل زایدات مشکل ساز به محصول کیفیت بالا باید تا مرحله نهایی ترموفیلیک پیش کمپوست گردد.

VERMICO2

VERMICO12

VERMICO13

10-برداشت کرم خاکی
بعد از تولید ورمی کمپوست، کرم خاکی حاضر در لگن/ بستر کوچک ممکن است توسط روش تله گذاری برداشت شود.در بستر کرم(ورمی بد)، قبل از برداشت کمپوست، توپ های فضولات گاوی کوچک و تازه در پنج یا شش جای داخل بستر کارگذاری می شوند.بعد از 24 ساعت، توپ فضولات گاوی برداشته می شود.تمام کرم ها در داخل توپ گیر می افتند.قرار دادن توپ فضولات گاوی در یک توده آب این کرم گیر کرده را جدا خواهد نمود.کرم های جمع آوری شده برای دسته بعدی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرند.
برداشت کرم ها معمولا به منظور فروش صورت می گیرد و این کار نسبت به آغاز کار بستر جدید کرم ارجح دانسته می شود.گسترش بهره برداری(بسترهای جدید) می تواند توسط تقسیم بسترها صورت گیرد.در این کار، بخشی از بستر برداشته می شود تا یکی جدید آغاز شود و موادی با بستر جدید و تغذیه، جایگزین گردد.هر چند، وقتی که کرم ها فروخته می شوند معمولا جداسازی شده، توزین گشته و سپس در یک بستر نسبتا استریل همانند تورب منتقل می گردند.برای انجام این کار، کرم ها باید ابتدا از بستر و ورمی کمپوست جداسازی گردند.سه طبقه اساسی از روش های مورد استفاده توسط پرورش دهندگان برای برداشت کرم ها وجود دارد:دستی، کوچ و مکانیکی.در بخش متعاقب، هر کدام از این روش ها جزیی تر بررسی خواهند گردید.
الف-روش های دستی
روش های دستی آن هایی هستند که توسط پرورش دهندگان مقیاس کوچک و آن هایی که به قصد تفریح و سرگرمی وارد این کار شده اند و به ویژه آن هایی که کرم ها را به فروشگاه های طعمه یا ورمی کمپوست های خانگی می فروشند مورد استفاده قرار می گیرد.بر حسب ضرورت، برداشت دستی شامل جور کردن دستی یا برداشت مستقیم کرم ها از کمپوست توسط دست می باشد.کرم ها از نور اجتناب می کنند و این واقعیت مفید می تواند برداشت کرم ها را تسهیل نماید.اگر مواد شامل کرم ها روی یک سطح صاف دپو شوند و نور از بالا به آن ها تابانیده شود، کرم ها به سرعت به زیر سطح می روند.برداشت کننده می تواند یک لایه از کمپوست را بردارد و وقتی کرم ها مجددا قابل رویت می شوند کار را متوقف نماید.این فرآیند چند بار تکرار می شود تا اینکه هیچ چیزی به استثنای توده در هم برهم کرم ها زیر پوشش کوچکی از کمپوست روی سطح وجود نداشته باشد.این کرم ها می توانند به سرعت داخل ظرف شده، توزین گشته و برای توزیع آماده گردند.چندین تغییر یا پیشرفت کوچک در این روش صورت گرفته است که از میان آن ها می توان به استفاده از ظرف به جای سطح صاف یا ساخت چندین توده یکباره اشاره کرد که برداشت کننده را قادر می سازد از یکی به دیگری حرکت کرده و با برگشت به موقع به اولی، لایه بعدی کمپوست را برداشت نماید.همه این کارها به شدت وابسته به کارگر هستند و فقط اگر کار، کوچک و تعداد کرم ها زیاد باشد مقرون به صرفه قلمداد می گردند.
ب-روش های خودبرداشت(کوچ)
این روش ها، همانند برخی روش های مورد استفاده در ورمی کمپوست بر پایه تمایل کرم ها به مهاجرت به نواحی جدید استوار گردیده است زیرا کرم ها جهت یافتن غذای جدید یا فرار از شرایط نامطلوب همانند خشکی یا نور کوچ می کنند.با این حال، بر خلاف روش های دستی تشریح شده در بالا، آن ها اغلب از مکانیزم های ساده ای همچون غربال یا کیسه های(گونی) پیاز استفاده می کنند.
روش غربال خیلی عمومی است و استفاده ساده ای دارد.یک جعبه تا ته غربالی ساخته می شود.مش معمولا یک چهارم اینچ است، هر چند یک هشتم اینچی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.دو تقرب مختلف وجود دارد.سیستم کوچ به سمت پایین شبیه سیستم دستی است.در این روش، کرم ها توسط نور قوی به سمت پایین کوچانیده می شوند.اختلاف سیستم غربال در این است که کرم ها از میان غربال به داخل ظرف از پیش توزین شده آماده و دارای تورب رطوبت دار می روند.به مجرد اینکه همه کرم ها بیرون رفتند، کمپوست جعبه بیرون آورده شده و توده جدید کمپوست غنی از کرم کارگذاری می شود.فرآیند تکرار می شود تا اینکه جعبه دارای تورب به وزن مطلوب برسد.همانند روش دستی، این سیستم می تواند تعدادی از موقعیت ها را یکباره تحت پوشش قرار داده و باعث شود که برداشت کننده کرم از یک جعبه به دیگری برود و هیچ زمانی را برای کوچ کرم ها از دست ندهد.
سیستم کوچ بطرف بالا مشابه است.استثنا در این است که جعبه با کف مشی مستقیما روی بستر کرم قرار می گیرد.این وسیله با چند سانتیمتر تورب پر شده و سپس با غذاهای مورد علاقه کرم ها از قبیل پوره جوجه، دانه های قهوه یا کود تازه احشام تحت پاشش قرار می گیرد.بعد از بازرسی بصری و اطمینان از اینکه کرم ها به تعداد کافی در داخل مواد حرکت کرده اند، جعبه برداشته شده و توزین می گردد.این سیستم به شدت در کوبا مورد استفاده قرار می گیرد و تفاوت تنها در این است که در این کشور به جای جعبه از گونی های بزرگ پیاز استفاده می شود.مزیت این سیستم در این است که بستر کرم ها به هم ریخته و آشفته نمی شود.عیب بزرگ این سیستم این است که کرم های برداشت شده در ماده ای هستند که شامل مقدار متوسط غذای فرآیند نشده است.در این حال با حمل و نقل کرم ها این احتمال وجود دارد که مواد شلوغ تر و درهم برهم تر شده و درون بسته، گرما شروع به تشکیل شدن نماید.مشکل دوم می تواند با برداشت غذاهای آشکار و صرف کمی زمان برای اینکه کرم ها قبل از بسته بندی، غذاهای باقیمانده را مصرف نمایند برطرف گردد.
11-ارزش غذایی ورمی کمپوست
محتویات غذایی ورمی کمپوست بسیار وابسته به مواد زایدی هستند که برای آماده سازی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرند.اگر مواد زاید همسان نباشند گستره ای از مواد مغذی در دسترس کمپوست قرار خواهد گرفت.اگر مواد زاید همگن باشند، تنها مواد مغذی ویژه ای در اختیار کمپوست خواهد بود.مواد مغذی در دسترس ورمی کمپوست به قرار زیر خواهند بود:
کربن آلی:9.5 تا 17.98 درصد
نیتروژن:0.5 تا 1.5 درصد
فسفر:0.1 تا 0.3 درصد
پتاسیم:0.15 تا 0.56 درصد
سدیم:0.06 تا 0.3 درصد
کلسیم و منیزیوم:22.67 تا 47.6 میلی اکی والان بر 100 گرم
مس:2 تا 9.5 میلی گرم بر کیلوگرم
آهن:2 تا 9.3 میلی گرم بر کیلوگرم
روی:5.7 تا 11.5 میلی گرم بر کیلوگرم
گوگرد:128 تا 548 میلی گرم بر کیلوگرم
12-جور کردن و بسته بندی ورمی کمپوست
ورمی کمپوست برداشت شده باید در جای خنک و تاریک ذخیره شود.این ماده باید دست کم 40 درصد رطوبت داشته باشد.نور خورشید نباید روی مواد ورمی کمپوست تابانیده شود.این امر محتویات مغذی و رطوبت را کاهش خواهد داد.اینکه مواد کمپوست شده برداشت شده در فضای باز ذخیره شوند بیش از اینکه آن ها داخل کیسه شوند هواخواه دارد.بسته بندی می تواند در زمان فروش صورت گیرد.اگر مواد در فضای باز انبار شوند، آب پاشی دوره ای ممکن است انجام شده و سطح رطوبت مورد نیاز را حفظ نماید.این کار همچنین جمعیت میکروبی مورد نیاز را نگاهداری خواهد نمود.اگر الزامی برای ذخیره سازی مواد باشد، لعاب روی بسته برای بسته بندی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این امر افت حاصل از تبخیر رطوبت را به حداقل خواهد رساند.اگر رطوبت در حد 40 درصد نگهداری شود، ورمی کمپوست می تواند برای یکسال بدون افت کیفیت نگهداری گردد.
4-مزایای ورمی کمپوست
ورمی کمپوست غنی از مواد اساسی مورد نیاز گیاه می باشد
اثر فوق العاده ای در رشد گیاه دارد و رشد گیاهان جدید را تقویت می کند
باعث جوانه زدن و برگدار کردن و بهبود کیفیت و پایایی محصول می گردد
ورمی کمپوست جریان آزاد داشته و راحت استفاده می شود، دستکاری و ذخیره سازی اسان داشته و بوی بد ندارد.
سازه، بافت، هوادهی و قابلیت نگهداری آب را بهبود بخشیده و از فرسایش خاک پیشگیری می نماید.
ورمی کمپوست غنی از گیاهان میکروبی مفید همچون تثبیت کننده ها، انحلال دهنده های فسفر، ریزگیاهان تجزیه کننده سلولز بوده و علاوه بر این ها محیط زیست خاک را بهبود می بخشد.
ورمی کمپوست شامل پیله های کرم خاکی است و جمعیت و فعالیت کرم های خاکی خاک را افزایش می دهد.
در حفاظت خاک موثر است
از افت مواد مغذی جلوگیری کرده و استفاده کارآمد از بارور کننده های شیمیایی را بیشتر می کند.
ورمی کمپوست پاتوژن، مواد سمی، بذر علف های هرز و ... ندارد.
ورمی کمپوست وجود آفات و بیماری ها را به حداقل کاهش می دهد.
تجزیه مواد آلی خاک را افزایش می دهد
شامل ویتامین ها، هورمون ها، آنزیم های ارزشمندی همانند اکسین ها، جیبرلین ها و ... است.
5-آفات و بیماری های ورمی کمپوست
کرم های کمپوست در معرض بیماری ایجاد شده توسط میکروارگانیزم ها نیستند، ولی ان ها در معرض شکار توسط حیوانات ویژه و حشرات می باشند(مایت های قرمز بدترین هستند) بیماری مشهور شده تحت عنوان "محصول ترش" که به شرایط بد زیست محیطی ربط دارد نیز می تواند کرم های کمپوست را تحت تاثیر قرار دهد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.