walden-pondورمی کمپوست از باقیمانده های مزرعه
کود زیستی ورمی کمپوست یک کود طبیعی مهم است.در گذشته کشاورزی فقط با استفاده از کودهای طبیعی انجام می شد.به خاطر این امر، افزایش محصول و حاصلخیزی خاک حفظ می شد.در شرایط جاری به خاطر رشد جمعیت، به علت انقلاب سبز، با استفاده از کودهای شیمیایی، واریته های بالایی از محصولات بوجود آمدند.استفاده گسترده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها سبب کاهش حاصلخیزی خاک و همچنین کاهش تعداد میکروارگانیزم های مفید گردید.بنابراین، در تبدیل این زمین های کاهش کیفیت یافته به زمین های بارور، کودهای آلی نقش عمده ای را در فرآیند تبدیل ایفا می نمایند.باقیمانده های آلی طبیعی در دسترس توسط کرم ها بلع می شوند.آن ها توسط میکروارگانیزم های روده و آنزیم ها هضم شده و تشکیل حبه های کوچکی را می دهند که از مقعد کرم خاکی خارج می گردند.این خروجی ها ورمی کمپوست نام دارند.

vermici1
کرم خاکی دوست کشاورز هم نام دارد.مطابق با جای زندگی، کرم های خاکی به بالا، حد واسط و ریشه گیاه تقسیم می شوند.از این میان انواع بالایی و حدواسط بهترین ها برای تولید کمپوست می باشند.کرم های خاکی دو تا 5 برابر وزن بدن خود مواد آلی را به عنوان غذا مصرف می کنند.از این میان، 5 تا 10 درصد غذا مصرف شده و باقی مواد آلی به عنوان کود دفع می گردد.
عکس شماره 1-ورمی کمپوست در سیستم کشاورزی جامع

vermici2

چاهک های ورمی کمپوست در حوزه کشاورزی

vermici3

کرم های سالم حوضچه های کمپوست

vermici4

ورمی کمپوست

vermici5

انتخاب کرم خاکی: علیرغم وجود تقریبا 3000 گونه کرم خاکی در دسترس، کرم های یوتیریلوس و یوجینیا از گروه کرم های افریقایی برای تولید تجاری کود مناسب تشخیص داده شده اند.این ها تغذیه کنندگان بالایی خاک هستند.در انتخاب گونه ها باید نرخ تولید بالاتر، تطابق با شرایط آب و هوایی، اهمیت اقتصادی گونه ها را در نظر گرفت.علاوه بر این ها تولید مثل سریع، مناسبت برای درجات حرارت و اهمیت اقتصادی گونه ها باید مورد توجه قرار گیرند.حفاران پریونیکس، آتنیلوس یوجینی و ایزنیا فوئتیدا گونه هایی از کرم های خاکی هستند که برای تولید ورمی کمپوست بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.
جمع آوری کرم های خاکی: استفاده از کرم های خاکی محلی به بهبود حاصلخیزی خاک و محیط کمک می کند.جای سایه باغ را انتخاب نمایید.محل سایه درختان که احتمالا تحت تاثیر کودهای شیمیایی واقع نشده است یا جایی که زایدات آلی خانه در آن ریخته می شود را می توان مکان های مناسب منظور نمود.
جایی کوچک اختیار کرده و کود گاوی را روی آن بپوشانید.سپس با قرار دادن بوریا یا غبار مرطوب، از یک گونی کهنه برای پوشش استفاده کرده و بر پایه نیاز حسب ضرورت عمل آب افشانی را صورت دهید.بعد از دو هفته ما می توانیم لایه بالایی و میانی کرم های خاکی را ببینیم.در حال جمع آوری کرم های خاکی، خاک نیز به هم می خورد.
جهت کشت کرم های خاکی و تولید کود، کرم ها مستمرا تغذیه خواهند شد.کود گاوی، کود بز و کود خوک غنی از نیتروژن ممکن است به عنوان ماده مغذی مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم تولید کرم خاکی: روش های تولید ورمی کمپوست ممکن است بنابر موقعیت غالب در محل حوزه کشت کرم تغییر یابد.بعضی از روش ها مشتمل بر حفاری، سیستم حوضچه ای و روش بستری می باشند.
روش حفاری روش ساده ای برای فراهم کردن کود کرم خاکی است.در این روش بزرگ مقیاس، تولید ورمی کمپوست تجاری کاملا ممکن است.در این سیستم، بسترهای بزرگ آماده شده و رشد کرم و تولید کود صورت می گیرد.
در این روش چاله ای به ابعاد 10*3*2 اینچ در سطحی مرتفع و سایه دار حفر کرده و حتی به طول تا 20 فوت گسترده می گردد.2000 تا 2500 کرم خاکی را در متر مربع رها سازید.
بنابراین، سطح داخلی چاله حفاری شده را با آجر، آسترزنی نمایید.کف چاهک را با زایدات کشاورزی یا زایدات لیف نارگیل پوشش دهید.در نهایت، فضولات گاوی یا زایدات کشاورزی تجزیه شده را اضافه کرده و یا برگ ها را آنجا بگسترانید.در نهایت، چاله را با مایع بیوگاز یا مخلوط کود گاوی پوشش داده و کرم خاکی ها را رها نمایید.بعدا این چاله را با بوریا یا ترکه پوشش دهید تا رطوبت محفوظ بماند.
روش جداسازی مدفوع کرم خاکی

vermici6

به مجردی که تصمیم گرفتید مدفوع را جمع کنید، دو روز پیشاپیش آب پاشی را متوقف نمایید.کرم های خاکی به بخش مرطوب کف مهاجرت خواهند کرد.لایه رویی برای استفاده مستقیم در مزرعه استفاده شده و یا برای استفاده طولانی مدت ذخیره می گردد.جهت انجام این کار لایه بالایی بدون از دست دادن رطوبت گونی می شود تا نوبت استفاده بعدی فرا برسد.اگر کمپوست بدون از دست دادن رطوبت ذخیره سازی گردد می تواند برای شش تا هشت ماه مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده ها
افزایش جمعیت میکروارگانیزم های خاک
افزایش هوادهی خاک
داشتن نقش فزاینده در رشد ریشه
حفاظت از محیط زیست
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای مختصر در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.