5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

چرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

کمپوست در یک سیستم مزرعه داری......

قسمت اول
قسمت دوم


کاربردهای بارور کننده نشا، آن ها را سبز نگه دارید.

کمپوست همچنین می تواند به عنوان یک منبع مهم مواد مغذی در طی تولید نشا به عنوان یک آلترناتیو برای امولسیون ماهی یا دیگر منابع مایع مواد مغذی استفاده شود. مزیت زمان بندی قابل توجهی وجود دارد در قرار دادن یک نشای سبز و در حال رشد در مزرعه در مقابل نشایی با کمبود نیتروژن که یک یا دو هفته طول می کشد تا دوباره رشد کند.نشا با کود کافی نیز احتمال بیشتری دارد که در میان آسیب حاصل از سوسک کک یا سوسک خیار راه راه رشد کند. مسئله بسیاری از تولیدکنندگان در مقیاس کوچک این است که چگونه مواد مغذی را در اواخر تولید یا در طول دوره سخت شدن اضافه کنند. بنابراین نشاها در حالی که هنوز در حال رشد هستند وارد حوزه می شوند.
کمپوست همچنین می تواند برای کاربرد مایع و یا رطوبت کم با آب استخراج شود و مواد غربال شده می توانند به مقدار 0.5 تا 2 فنجان در ازای هر 64 گیاه و بطور متوسط یک فنجان برای هر 64 گیاه به عنوان پوشش رویی اعمال شوند و برای اینکه سبز شدن سریع اتفاق بیفتد، آبیاری انجام شود. برای اعمال مواد مغذی و ارگانیزم های بیولوژیکی در محلول آب، نرخ رقت می تواند بر پایه هدایت الکتریکی کمپوست یا عصاره تنظیم شود. برای کمپوست غیر کودی بالا، یک رقت 1 به 5 ممکن است مناسب باشد. برای آب ما که با توجه به مواد معدنی خود هدایت الکتریکی آن از 0.6 میکروزیمنس آغاز می شود، یک رقت 1 به 5 هدایت الکتریکی را بین 1.4 و 1.6 خواهد کرد. یک فنجان کمپوست به اضافه 5 فنجان آب تقریباً نتیجه می دهد 40 اونس مایع که یک فلت استاندارد (50 تا 100 سلولی) می تواند با یک آبیاری سنگین نگه دارد.
اگر کمپوست با نیتروژن کم ابتدایی( کمتر از 1 درصد) استفاده شود، نیتروژن می تواند با اضافه کردن وعده های غذایی جو، سویا یا ذرت به میزان 10 تا 20 پوند در هر یارد مکعب( 2 تا 4 درصد حجمی) و چند هفته اجازه دادن به کمپوست جدید با رطوبت 40 تا 60 درصد و درجه حرارت های 60 تا 70 درجه فارنهایت، افزایش یابد. اگر کرم ها به کمپوست اضافه شود، ورمی کمپوست یا فضله های کرم می توانند جمع آوری شوند و برای پوشش بالایی فلت ها استفاده گردند. ورمی کمپوست می تواند راه طولانی برود تا یکنواختی و کیفیت کمپوست مزرعه را افزایش دهد. اگر به کرم ها اجازه دهید این کار را انجام دهند کار اضافی کمی وجود دارد؛ به جز قرار دادن مقداری ماده آلی تازه در کنار توده تمام شده. بنابراین کرم‌ها محصول نهایی را خالی می‌کنند و در کنار خانه ساکن می‌شوند.

مواد اولیه کمپوست و نسبت کربن به ازت

در حال آموزش به دانش آموزان، که چطور نسبت کربن به ازت را محاسبه کنند، من چیزی را یاد گرفتم که اصلا و ابدا در کتب گوناگون کمپوست، که خوانده بودم، مورد توجه قرار نداده بودم. من همچنین یاد گرفتم که از مشاهدات خود حمایت کنم که محدوده کاملا گسترده ای از نرخ های مجاز "قهوه ای ها" تا "سبزها" را شامل می شود که کمپوست سازی داغ را فراهم می کنند. مادامی که رطوبت نگهداری شود، در حالی که توصیه سبزها به قهوه ای ها 1 به 3 است، تغییرات نسبت از 1 به 3 تا 1 به 2 و 1 به 1 و تغییرات نسبت کربن به ازت محاسبه شده محدوده 40 به 1 تا 25 به 1 محدوده مورد پذیرشی را برای نسبت آغازین کربن به ازت در جهت اخذ مجوز آلی در بر می گیرند. برای مثال، من از مخلوطی از بوریا( قهوه ای) و یونجه( سبز) استفاده کردم که نسبت کربن به ازت قهوه ای حدود 80 به 1 بود. این نسبت متفاوت از خاک اره و تراشه چوب است که قهوه ای بوده و نسبت کربن به ازت 300 تا 400 به 1 دارند.
سوال دیگر وقتی پیش می آید که ما نسبت کربن به ازت 3 به 1 را بر پایه وزن یا حجم مورد توجه قرار می دهیم. این نقطه در موارد نادری واضح یا تعریف شده است. محاسبات بطور وضوح بر پایه وزن هستند. یک اختلاف خیلی کوچکی بین 3 قسمت قهوه ای و یک قسمت سبز در مواد اولیه با رطوبت و دانسیته حجمی تقریبا مشابه وجود دارد. ولی برای کود متراکم یا خیلی تر، یا وقتی مواد خشک و تر ترکیب می شوند، کربن به ازت 3 به 1 حجمی در برابر کربن به ازت 3 به 1 وزنی می تواند کاملا مختلف باشد.

قسمت چهارم

قسمت پنجم