5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

چرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

کمپوست در یک سیستم مزرعه داری......

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
عواملی که می توانند در طی کمپوست سازی مدیریت شوند


در حال یادگیری در باره درست کردن کمپوست، من بر همان نقاط مدیریتی محتمل تاکید دارم که ما در پژوهش هایمان مورد استفاده قرار دادیم. در حالی که فهرست تمامی اختیارات محتمل طولانیتر از چندین فاکتور معرفی شده در اینجاست، هفت چیز وجود دارد که به نظر می آید مهمترین باشند، به سادگی مدیریت شوند، توسط دیگرانی که در باره کمپوست سازی نوشته اند مد نظر قرار گرفته اند.

1- نسبت کربن به ازت( از 45 به 1 تا 25 به 1)
2- محتویات رطوبت(محدوده 80 درصد تر تا 40 درصد خشک با نقطه آغازین خوب 60 درصد
3- هوادهی( اندازه ذره، اندازه توده، چرخاندن)(محدودیت اکسیژن به اندازه آب خیلی زیاد بد نیست)
4- درجه حرارت(اندازه توده، چرخاندن، غیره) طراحی توده و چرخاندن، محدوده از 130 تا 160 درجه فارنهایت
5- پی اچ. 5 تا 8 غیر معمول نیست. روی باکتری ها( در پی اچ پایین کم می شوند) و قارچ ها اثر گذار است.
6- ارگانیزم ها حضور دارند. باکتری های ذاتی و قارچ ها در مواد اولیه و مواد گیاهی هستند.
7- زمان کمپوست سازی. وابسته به استفاده متغیر است. ( کاربرد در حوزه در برابر جابجایی)
برای درست کردن کمپوست کیفیت خوب اصلا لازم نیست آن را مدام بچرخانید. چرخش بیش از حد مورد نیاز، توده را گرم می کند و سرعت فرآیند را ازدیاد می بخشد و یکنواختی محصول را زیاد می کند. اگر توده خوب درست شده باشد، کمپوست فوق العاده می تواند با حداقل چرخش درست شود.

سوالات جواب داده نشده
چه در باره هوازی و بی هوازی؟ کمپوست سازی مدرن در ایالات متحده برای کمپوست سازی هوازی ضروری است. آقای آلبرت هوارد و روش ایندور در این نقطه واضح نبودند، زیرا حداقل بخشی از فرآیند در چاله های زمین اتفاق افتاد. در یک کلاس تشریح شده در 2008، ما کمپوست را با استفاده از همان دستورالعمل های بالا تولید کردیم، رطوبت آن را به حد مناسب رساندیم( 60 درصد رطوبت) و در ورقه پلاستیکی گلخانه قدیمی بسته بندی کردیم. مادامی که کمپوست خیلی تر نیست، کمپوست سازی خوب و بدون بو پیش می رود. کلید، اجتناب از شرایط رطوبت اشباع شده است. بسته بندی پلاستیکی جلو خشکی کمپوست را می گیرد. در آزمایشگاه، ما با هاضم زیستی کار کردیم که با جریان گاز کامل با 20 درصد اکسیژن یا 3 درصد اکسیژن کار می کرد و تجزیه معقول( کمپوست سازی) را با افزودن جو و مراعات محدوده نرمال پی اچ و هدایت الکتریکی به دست آوردیم. ما هنوز رشد گیاه در کمپوست یا کمپوست اضافه شده نداریم و آنالیزی صورت نداده ایم.
در باره افزودن آهک یا خاکستر چه؟ در نوشته های قدیمی تر هوارد و رودال، افزودن آهک یا خاکستر در اغلب مواقع به عنوان یک گام کلیدی ذکر شده است. در آگاهی رسانی های آکادمیک این کار درست دانسته نشده است، به همان دلیلی که به آن رسیدم. در پی اچ بالا، نیتروژن احتمالا به آمونیاک و بعد آمونیم تبدیل می شود که اولی راحت بصورت گاز از دست می رود. من فکر می کنم که تجارب و مفروضات نیاز به وتست ها و بازبینی های مجدد دارند.

خلاصه
فرصت ها برای بهبود تولید کمپوست و استفاده به عنوان وسیله تولید مواد آلی خاک، خاک و تندرستی گیاه، و برای تولید پیوند همگی مهم هستند. انتقال کشاورزان موجود و جدید به متدهای آلی می تواند از نظر آگاهی های واضح در باره توجیه و اقتصاد کاربرد کمپوست مفید باشد. من اقتصاد دان نیستم، اما می توانم کمک کنم که ارزش کمپوست و نتایج مرتبط با کیفیت کمپوست واضح شود.

دوره آموزشی سریع کمپوست
جان بیرنبام
باغبانی ایالت میشیگان و مزرعه آلی دانش آموزی

کمپوست تبدیل مواد گیاهی، کود حیوانی یا بستر سازی، و دیگر مواد آلی یا منابع مغذی به منبع متمرکز و پایدار مواد آلی( هوموس)، مواد مغذی گیاهی و تنوع بیولوژیکی است که کمپوست نامیده می شود. کمپوست می تواند برای بهبود جذب آب خاک و نگهداری و فراهم کردن مواد مغذی و مواد آلی مورد نیاز برای نگهداری میکروب ها در خاک که مواد مغذی برای رشد گیاه را فراهم می کنند استفاده شود.

زنده است!


توده کمپوست زنده است و می تواند با حیوانات مزرعه از قبیل اسب و گاو مقایسه شود. میلیاردها میکروارگانیزم اکسیژن تنفس می کنند و دی اکسید کربن پس می دهند. چندین فاکتور وجود دارد که می تواند در طی کمپوست سازی مدیریت شود.

HUMWGATV
قسمت پنجم