5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

HUOS TOTALچرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

قسمت اول

چطور باید کمپوست خود را تست کنید؟

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

آزمایشگاه پژوهش و تست تحلیلی خاک، آنالیزهای کمپوست(نهایی) کود حیوانی را ارائه می دهد. کمپوست نهایی یک بافت ترد، رنگ قهوه ای تیره، بوی خاک تازه دارد و دلالت بر تجزیه کامل می کند. کمپوست کامل نشده یک ماده الی است که کاملا تجزیه نشده است. بوی بد یا بافت غیر ترد دارد و احتمالا کامل نیست. آزمایشگاه نمونه کمپوست کامل نشده را برای آزمایش نمی پذیرد. آنالیزهای عمومی مشتملند بر:

ازت، فسفر، پتاسیم. سطوح ازت، فسفر و پتاسیم هستند و شما می دانید چه چیز به خاک اضافه می کنید.
نسبت کربن به ازت. نسبت کربن به ازت از میزان رسیدگی کمپوست خبر می دهد و اینکه آیا نیتروژن بیشتر و کمتر از حدی است که بخوبی در دسترس گیاهان در حال رشد باشد.
هدایت الکتریکی. هدایت الکتریکی معیاری از نمک های کمپوست است.
پی اچ. معیاری از اسیدیته/ قلیاییت کمپوست
فلزات. برای کمپوست شهری توصیه شده است.

اگر از کود حیوانی استفاده می کنید، دپارتمان کشاورزی مینه سوتا فهرستی از آزمایشگاه های معتبرآزمایش کننده کود ارائه مس دهد.

علاوه بر آزمایش کمپوست، مطمئن باشید که خاک را مرتبا تست می کنید. این بهترین راه برای درک مواد مغذی مختلف و نمک های خاک تجمع یافته در خاک است و بهترین راه برای تعیین کاربردهای آینده کمپوست، کمپوست حیوانی، دیگر منابع بارور کننده.